Nederland telt 15 homogenezers, die vooral meerderjarigen behandelen

Er zijn in Nederland vijftien homogenezers actief, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hoe vaak dat precies gebeurt, is niet te zeggen. Deze genezers profileren zich niet als zodanig op bijvoorbeeld het internet.

Homogenezing of conversietherapie omvat behandelingen die holebi’s hetero’s en transgenders cisgender moeten maken. 

Volgens de ‘Kamerbrief over SO onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën‘ is duidelijk dat dit soort pogingen tot homogenezing veel psychische schade kunnen veroorzaken, met ernstige gevolgen, tot aan depressies en zelfdoding toe.

Duivel

Vooral in bepaalde orthodoxe geloofsgemeenschappen (onder meer evangelische en pinkstergemeenten, maar ook binnen de islam) is sprake van ontmoediging of onderdrukking van niet-heteroseksuele gevoelens. Sommigen blijven daardoor jaren in de kast. In sommige gemeenschappen wordt homoseksualiteit als een duivel gezien, die uitgedreven moet worden.

De Tweede Kamer had aangedrongen op een dergelijk onderzoek uit zorg over met name jonge en kwetsbare holebi’s en transgenders die worden blootgesteld aan deze ‘conversietherapie’.

Strafbaar?

Meerdere parlementsleden willen conversietherapie bestraffen. Of dat zinvol is en zo ja op welke manier zo’n wettelijk verbod moet worden vormgegeven, komt pas aan de orde in een tweede deel van het onderzoek. Dat wordt binnenkort afgerond.

Het strafbaar stellen van conversietherapie is trending. Onder meer Duitsland, Malta en verschillende staten in de Verenigde Staten doen dit al. Er zijn wetgevende initiatieven in Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk

Weinig minderjarigen

De onderzoekers komen tot de conclusie dat homogenezingstherapieën nauwelijks worden gegeven aan minderjarigen. 

Homoseksualiteit is in sommige religieuze kringen op geen enkele manier geaccepteerd en daarom proberen jonge homo’s eerst zo lang als het kan dit soort gevoelens weg te stoppen. Ze hopen dat het een fase is die voorbijgaat en dat ze uiteindelijk heteroseksueel worden. 

Tegen de tijd dat die gevoelens niet meer zijn te ontkennen en te onderdrukken, zijn zij vaak al rond de 20 jaar of soms nog ouder.

God

Het onderzoek is onder meer gebaseerd op interviews met holebi’s die conversietherapie hebben ondergaan. Vaak hadden zij de therapeut zelf benaderd. 

Wie is opgegroeid in de overtuiging dat God homoseksualiteit niet accepteert, en alleen maar mensen kent die er precies zo over denken, wil per se van zijn geaardheid af. Verder is er een enquête gehouden onder geloofsgemeenschappen en groepen holebi’s en transgenders.

Symboolwetgeving

De NOS sprak met één van die geïnterviewden. Hij waarschuwt voor te hoge verwachtingen over een verbod op homogenezingstherapieën.

“De inhoud van de therapie is makkelijk te verhullen. Je noemt het gewoon ‘behandeling van depressie of iets dergelijks. En veel aangiften van ‘slachtoffers’ zul je ook niet krijgen. In de meeste gevallen willen zij zelf hun homoseksualiteit achter zich laten. Dat gold ook voor mij.”

Minister De Jonge

Een woordvoerder van minister Hugo De Jonge (CDA) noemt het “vanwege de ervaren schadelijke effecten kwalijk dat dit soort praktijken plaatsvinden”. 

Al benadrukt hij dat de exacte omvang niet duidelijk wordt. Hij wijst erop dat uit het onderzoek ook blijkt dat het grootste deel van de onderzochte geloofsgemeenschappen positief staan tegenover LGBT-gelovigen.

Beeld: Wikipedia
Bron: NOS, De Roze Golf

%d bloggers liken dit: