Amerikaans Hooggerechtshof blokkeert ontslagen omwille van seksuele geaardheid of genderidentiteit

Holebi en/of transgender zijn is geen grond voor ontslag. Dat heeft het Federaal Hooggerechtshof van de Verenigde Staten geoordeeld. Het Supreme Court of the United States (SCOTUS) stelt dat de Civil Rights Act uit 1964 ook voor LGBT’s geldt. 

Arresten hebben kracht van gewijsde. Dat wil zeggen dat lagere rechtbanken moeten volgen. Het arrest is dus historisch. 

Het arrest komt ook in een periode waarin de regering-Donald Trump rechten en vrijheden van LGBT’s net inperkt. 

Interpretatie

In bepaling VII van Burgerrechtenwet uit 1964 staat dat mensen op het werk niet mogen worden gediscrimineerd vanwege hun etniciteit, religie, nationaliteit of geslacht. 

Dat laatste is altijd geïnterpreteerd als: mannen en vrouwen moeten gelijk worden behandeld, vrouwen mogen niet gediscimineerd worden ten opzichte van mannen.

De vraag was of dat ook geldt voor seksuele geaardheid (holebi’s) en genderidentiteit (transgenders)?

Ontslag om die reden druist in tegen de federale wetgeving, stet SCOTUS.

6/9

Zes van de negen hogerechters steunden het arrest. “Het opmerkelijke is dat het arrest is geschreven door de meest conservatieve rechter van het Hooggerechtshof, uitgerekend Neil Gorsuch, de eerste rechter die door president Donald Trump werd benoemd”, zegt VRT-Amerika-correspondent Björn Soenens op VRT NWS.

MAAR!

Er is een maar. Gorsuch is ook voorstander van rechten van geloofsgemeenschappen. Er staan casussen op de agenda die moeten bepalen of geloof en religie een grond kunnen zijn om diensten te weigeren. Dat zou het arrest van 15 juni kunnen ondermijnen.

Beeld: Wikipedia
Bron: VRT NWS, LGBTQ Nation

%d bloggers liken dit: