NEDERLAND | Dakloze en thuisloze LGBTI-jongeren zijn driedubbel kwetsbaar

Dakloze en thuisloze LGBTI-jongeren zijn driedubbel kwetsbaar. Dat blijkt uit een recent verschenen onderzoek van kenniscentrum Movisie in Nederland. COC Nederland roept staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis (ChristenUnie) op om snel te zorgen voor goede opvang voor deze groep.

“Uit dit onderzoek blijkt opnieuw hoe zwaar dak- en thuisloze LHBTI-jongeren het hebben, en hoe belangrijk goede opvang is”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Ik roep de staatssecretaris op om nog dit jaar te zorgen voor veilige crisisopvang voor LHBTI-jongeren en voor andere maatregelen om hun situatie te verbeteren. In het bijzonder voor jongeren onder de 18 jaar moet er veel gebeuren.”

Parlementsleden John Kerstens (PvdA) en Kirsten van den Hul (PvdA) stelden parlementaire vragen aan staatssecretaris Blokhuis en minister van Emancipatie Ingrid van Engelshoven (D66).

Uit dat onderzoek blijkt dat dak- en thuisloze LHBTI-jongeren driedubbel kwetsbaar zijn. Dak- of thuisloos zijn is op zichzelf al enorm zwaar voor jongeren. 

Voor LHBTI- jongeren, die soms worstelen met zelfacceptatie en veelal afgewezen zijn door hun familie of omgeving, komt deze kwetsbaarheid er nog bovenop. Vervolgens zijn er weinig veilige plekken in de opvang en komen pesten, geweld en misbruik vaker voor.

Movisie becijferde dat er in Nederland naar schatting 900 tot 2.000 dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn. De huidige ondersteuning en opvang voor deze groep is niet altijd veilig en onvoldoende sensitief als het gaat om seksuele en genderdiversiteit.

Dak- en thuisloze jongeren hebben vaak te maken met een gezinssituatie waarin verwaarlozing, geweld, psychische problemen en middelengebruik aan de orde zijn. 

Voor jonge holebi’s en transgenders komt daar met enige regelmaat bij dat zij worden afwezen door familie, hun directe omgeving of geloofsgemeenschap. 

Escalatie kan ontstaan als zij hun LHBTI-identiteit willen onderzoeken of uiten, waardoor ze niet langer veilig thuis kunnen wonen. Dit kan ook gebeuren in een redelijk stabiele thuissituatie.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: