Jeugdparketten behandelen steeds minder holebifobiedossiers

Het aantal holebifobiedossiers die door de jeugdafdelingen van de parketten in ons land werden behandeld tussen 2017 en 2019 ligt bijzonder laag en is bovendien dalend, aldus senator Stephanie D’Hose (Open Vld) die hierover de minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bevroeg.

In 2017 werden in het totaal in heel België door de jeugdafdeling van de parketten zeventien dossiers behandeld, in 2018 daalde dit naar tien dossiers en in 2019 werden er welgeteld vier dossiers van homofobie behandeld door de jeugdafdelingen van de parketten.

“Deze bijzonder lage cijfers wat betreft de intake door de jeugdafdelingen van de parketten verontrusten mij”, zegt D’Hose.

“Deze bijzonder lage cijfers staan in schril contrast met de signalen die ik blijf ontvangen van de LGBTI+-gemeenschap”, vervolgt D’Hose.

Antwerpen en Luik

Als men de cijfers in detail bekijkt is er bovendien iets vreemd gaande, aldus D’Hose.

“70% van het totaal aantal dossiers van homofobie behandeld door de jeugdparketten in 2018 vielen voor in het arrondissement Antwerpen, 30% in Luik. In alle andere arrondissementen werd geen enkel dossier van homofobie bij de jeugdafdelingen van de parketten aangemeld in 2018.” 

“In 2019 werden drie dossiers van homofobie of 75% door de jeugdafdeling van het arrondissement Antwerpen gemeld en 1 dossier (25%) in Limburg.”

“In 2017 daarentegen werden bijna alle jeugdafdelingen van de parketten geconfronteerd met homofobiezaken, maar was er dan weer geen enkel geval in Antwerpen.”

Cijfers

“De doorgegeven cijfers stemmen niet overeen met de algemene tendens zoals ze is weergegeven officiële cijfers wat betreft de geregistreerde feiten van discriminatie”, zegt de senator.

“Wat betreft het aantal bij de politie geregistreerde homofobe feiten op jaarbasis is er sprake van een zeer lichte daling van 187 incidenten in 2017 naar 172 incidenten in 2018.”

Geens

Minister Geens: “De analisten van het openbaar ministerie vestigen de aandacht op het feit dat de aangeleverde gegevens geen indicatie van de werkelijke criminaliteitscijfers geven wat homofobe misdrijven betreft, aangezien in de kwantitatieve gegevens uit de tabellen enkel de dossiers vervat zijn die ter kennis gebracht zijn van de parketten en die op adequate wijze zijn ingevoerd in de informaticasystemen ad hoc.”

Onderrapportage

De vrije val in de cijfers wat betreft de geregistreerde zaken van homofobie bij de jeugdafdelingen van de parketten wijzen op een groot rapportageprobleem, aldus D’Hose.

“Meten is immers weten. Er loopt overduidelijk iets ernstig fout wat betreft de registratie van het aantal homofobiedossiers bij de jeugdafdelingen bij de parketten. Net de jongeren zijn bijzonder kwetsbaar wanneer zij geconfronteerd worden met homofobe misdrijven. Het is dan ook essentieel dat we een duidelijk beeld hebben van hoe de cijfers hier evolueren.”

“Ik zal alvast bij de minister aandringen op het belang van de correcte rapportering van het aantal dossiers van homofobie die binnenlopen bij de jeugdafdelingen van de parketten. Dit kan en moet veel beter”, aldus D’Hose. 

“De emotionele schade bij jongeren die geconfronteerd worden met homofobe misdrijven is bijzonder groot.”

Anonieme aangiftes

Stephanie D’Hose heeft een voorstel van resolutie ingediend samen met sp.a en Ecolo/Groen dat de anonieme aangifte voor slachtoffers van homofoob geweld landelijk wil invoeren. 

Het is de expliciete bedoeling om slachtoffers over de streep te trekken en dit door op een heel eenvoudige wijze en zonder rompslomp anoniem klacht te kunnen indienen.

“Deze maatregel is zeer eenvoudig in te voeren en het brengt homofoob geweld zeer snel in kaart. Aldus kunnen de politiediensten concreet en snel optreden. Heden hebben zij pas veel te laat weet van homofoob geweld.”

“Ik meen dat dergelijke anonieme aangifte via een app. veel jongeren die het slachtoffer zijn van homofobe misdrijven over de streep kan trekken om deze incidenten te melden. Dit zal een sneller optreden toelaten van alle actoren die strijden tegen homofobie”, besluit D’Hose.

Beeld: William Cho, Pixabay
Bron: Stephanie D’Hose

%d bloggers liken dit: