NEDERLAND | Tweede Kamer stemt voor grondwettelijke bescherming tegen holebifobie en transfobie

In Nederland stemde de Tweede Kamer op dinsdag 30 juni in grote meerderheid voor een wetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA om de strijd tegen holebifobie en transfobie te verankeren in artikel 1 van de Grondwet. COC Nederland, dat al bijna twintig jaar voor de wetswijziging pleit, is gelukkig met de uitkomst.

“Dit is prachtig nieuws”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug

“Vandaag zetten we een grote stap op weg naar verankering van onze rechten in de Grondwet. Dat is belangrijk voor vandaag, als opdracht aan de politiek om bijvoorbeeld geweld tegen LHBTI’s aan te pakken. En het is belangrijk voor de toekomst, als garantie dat we ook over vijftig of honderd jaar nog van onze zwaar bevochten rechten kunnen genieten.”

Vóór het wetsvoorstel stemden dinsdag VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK en Groep Krol/Van Kooten-Arissen. Tegen stemden PVV, SGP, Forum voor Democratie en het lid Van Haga. In totaal stemden 124 Kamerleden vóór en 26 stemden tegen het voorstel.

Seksuele gerichtheid

Het voorstel voegt “seksuele gerichtheid” en “handicap” toe aan de verboden discriminatiegronden die al genoemd worden in artikel 1: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.

Transgender en intersekse personen

COC Nederland vroeg de indieners om te verduidelijken dat de Grondwet ook discriminatie van transgender- en intersekse personen verbiedt. 

Dat werd bevestigd door de indieners en de bij het debat aanwezige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jonkvrouw Kajsa Ollongren (D66). 

De verboden discriminatiegrond “geslacht”, die wel wordt genoemd in artikel 1, beschermt volgens hen ook tegen discriminatie wegens geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie.

Constituante

Grondwetswijziging is een lange procedure. Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Als die vóór stemt, moet het na de verkiezingen van maart 2021 opnieuw, met een twee derde meerderheid, worden aangenomen door beide Kamers voordat het in werking treedt.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: