NEDERLAND | Wetsvoorstel voor hogere straffen op haatmisdrijven

Parlementsleden Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) dienden een wetsvoorstel in voor hogere straffen op haatmisdrijven.

“Discriminerend geweld is onacceptabel. Het raakt mensen in hun lijf en hun ziel, of het nu gaat om discriminatie wegens seksuele oriëntatie, genderidentiteit, huidskleur, geslacht, geloof of een combinatie daarvan”, aldus COC Nederland-voorzitter Astrid Oosenbrug

“Het is goed dat GroenLinks en ChristenUnie dat willen onderstrepen met hogere wettelijke straffen. Dit wetsvoorstel is een belangrijk signaal.”

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om de straf op delicten als mishandeling of vernieling met een derde te verhogen als er sprake is van een discriminerende achtergrond.

Vergelding

COC vindt het signaal dat van het wetsvoorstel uitgaat belangrijk: discriminerend geweld is onacceptabel. Ook kan het voorstel er aan bijdragen dat politie, Openbaar Ministerie en rechters de discriminerende achtergrond van delicten serieuzer nemen. Verder is een hogere straf een vorm van vergelding voor slachtoffers.

De laatste tijd kregen veel holebi’s en transgender te maken met geweld om hun identiteit. Zo werd een homokoppel meerdere keren aangevallen toen ze hand in hand door Amsterdam Oost liepen. 

Zowel in de Amsterdamse als de Rotterdamse metro werd transgender vrouwen belaagd. Een homoseksuele man werd in Amsterdam West van zijn fiets geslagen en een andere homoseksuele man werd in Enschede bewusteloos geslagen.

Zeven op de tien

Zeven op de tien LHBTI’s krijgen in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om hun identiteit. Jaarlijks doen daarvan zo’n 2000 mensen melding of aangifte. Er worden per jaar minder dan tien daders veroordeeld voor LHBTI-discriminatie, vaak tot lage straffen.

Gespecialiseerde politieagenten

COC Nederland wil dat de regering meer tegen dit geweld doet. Naast hogere straffen op haatmisdrijven pleit de organisatie onder meer voor agenten die gespecialiseerd zijn in de aanpak van discriminatie, meer steun voor Roze in Blauw-politieteams en verplichte aandacht op politieacademies voor de aanpak van discriminatie. 

Op scholen zou meer en betere aandacht aan LGBTI-acceptatie moeten worden besteed.

EU

De meeste andere lidstaten van de Europese Unie stellen al hogere straffen op delicten met een discriminerende achtergrond. 

De Verenigde Naties, de Raad van de Europese Unie, het EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) en de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) roepen landen als Nederland op om dat ook te doen.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: