Europees Hof voor de Rechten van de Mens wil dat Hongarije ook buitenlanders de mogelijk geeft van geslachtsaanduiding te veranderen

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg wil dat Hongarije ook buitenlanders in het land de mogelijkheid geeft om van geslachtsaanduiding te veranderen. 

Twee maanden geleden maakte Hongarije veranderen van geslachtsverandering, in het Engelstalige jargon legal gender recognition, onmogelijk. 

Iran

Het Europees Mensenrechtenhof oordeelde nu over een casus die vijf jaar begon. Een transgender vluchteling uit Iran werd als dusdanig erkend in Hongarije. Op zijn papieren stond nog steeds ‘vrouw’, en dat wilde de trans* man anders. 

Maar de overheid weigerde. Dan begon de juridische strijd. Zowel het Grondwettelijk Hof van Hongarije als het EHRM gaf de vluchteling gelijk. Het EHRM beroept zich zoals vaker op artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, dat privacy en privé-leven garandeert. 

De eiser krijgt 6.500 euro schadevergoeding en 1.500 euro van de gerechtskosten. 

33 

LGBT-vereniging Háttér Társaság hoopt dat het EHRM ook het befaamde amendement 33 strijdig met de mensenrechten zal vinden.

Of de Hongaarse regering onder de indruk zal zijn, is een ander paar mouwen. 

Beeld: Wikipedia
Bron: Háttér Társaság

%d bloggers liken dit: