NEDERLAND | Een gay premier, dat is oké; maar ook homo’s en lesbiennes zijn niet unaniem blij met kussende mannen op straat

Een gay premier, dat is oké. Homo’s moeten niet te veel onder elkaar vertoeven. Zowel hetero’s als homo’s en lesbiennes houden niet van kussende homo’s in het openbaar. Onderzoeksbureau Motivaction voerde in opdracht van Winq een attitude-enquête bij en over holebi’s, transgender en intersekse mensen in Nederland

Enkele resultaten.

 • Een derde van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar is niet trots op de positie die de LGBTQ-gemeenschap in Nederland heeft verworven.
 • 23% van de ondervraagde homo’s en lesbiennes vindt dat homoseksuele mannen zich te veel terugtrekken binnen hun eigen gay vriendengroep. 39% van de ondervraagde biseksuele mensen deelt deze mening.
 • Als een man en een vrouw publiekelijk met elkaar zoenen dan vindt 19% van de hetero’s dit ongemakkelijk. Bij mensen uit de LHBTQ-gemeenschap ligt dit percentage met 30% een stuk hoger.
 • Zijn het twee mannen die in het openbaar kussen, dan vindt zowel een derde van de ondervraagde hetero’s, homo’s als lesbiennes dit ongemakkelijk. Bi’s hebben hier beduidend minder moeite mee, minder dan 19% deelt dit ongemak. 
 • 62% van de LGBT’s vindt het goed wanneer scholen hun diversiteit bevorderen met een mix van zowel heteroseksuele als homoseksuele leerkrachten. De hetero’s denken daar beduidend minder over: slechts 43% is het daarmee eens. 
 • De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en de politie moeten harder optreden tegen homofobe spreekkoren. Driekwart van de hetero’s deelt deze mening, terwijl dit percentage bij de homo’s en lesbiennes op 67% blijft steken.Slechts één op de tien van de ondervraagde Nederlanders is van mening dat homoseksuele mannen geen bloed moeten kunnen doneren.
 • Tweederde van de hoogopgeleide mensen is van mening dat het religies niet vrij staat om praktiserende homoseksuelen uit te sluiten van een geloofsgemeenschap. Bij laagopgeleiden is dat minder dan de helft.
 • Van alle heteroseksuele ondervraagden vindt driekwart dat er tijdens een sollicitatie geen vragen mogen worden gesteld over de seksuele voorkeur. Homoseksuele mannen en lesbiennes hebben daar met 68% minder moeite mee.
 • De helft van de hoogopgeleide mensen vindt dat homoseksuele mannen PrEP zelf moeten bekostigen. Van de laagopgeleiden vindt minder dan de helft dat.
 • De helft van de regenbooggemeenschap vindt dat te weinig bedrijven zich in hun communicatie direct richten tot de gay community. 
 • 43% van de LGBT’s vindt dat homoseksuele mannen een betere smaak hebben dan heteroseksuele mannen. Bij de hetero’s zelf is slechts 17% het hiermee eens.
 • De meerderheid van de mensen is niet 100% homo of 100% hetero. Dat denkt meer dan de helft van de homo’s en lesbiennes. Bij de biseksuelen is dat driekwart.
 • Slechts 17% van de Nederlanders zou het niet goed vinden wanneer Mark Rutte wordt opgevolgd door een openlijk homoseksuele minister-president.
 • Zouden de bedrijven die rondom de Canal Parade adverteren dit – voor hun geloofwaardigheid – ook gedurende de rest van het jaar moeten doen? Slechts een op de vijf homomannen en lesbiennes vindt dat dit niet nodig is.
 • De Canal Parade is een feest voor iedereen, dus niet alleen voor mensen uit de LGBTQ-gemeenschap. Iets meer dan helft van de hetero’s deelt deze mening. Bij de homo’s en lesbiennes is dat bijna driekwart.
 • Het zijn vooral de jongeren tot 34 jaar die het leuk vinden om verhalen over de Canal Parade in Amsterdam te volgen via televisie en sociale media.
 • Hoe jonger de ondervraagden, hoe meer zij van mening zijn dat kinderen uit een holebigezin net zo’n gelukkige jeugd hebben als kinderen uit een gezin met hetero-ouders.
 • Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat het voor holebikoppels gemakkelijker moet worden om kinderen te krijgen.
 • Bijna de helft van alle Nederlanders vindt dat vluchtelingen die in hun land van herkomst worden vervolgd wegens hun seksuele geaardheid, recht hebben op asiel in ons land.

Mentality-groepen

Alle Nederlanders die hebben meegedaan aan dit onderzoek, zijn ook verdeeld in zogenaamde ‘mentality-groepen’. 

Zo is bij de traditionele burgerij minder dan de helft trots op de positie die homoseksuele in Nederland hebben verworven. De traditionele burgerij wordt gedefinieerd als plichtsgetrouwe moralistische personen die vasthouden aan tradities, rust, reinheid en regelmaat. 

De kosmopolieten denken hier duidelijk anders over. Ruim driekwart van hen zegt trots te zijn op de positie van homoseksuelen. Deze groep bestaat uit kritische wereldburgers die staan voor ontplooiing, maatschappelijk succes en genieten.

Zijn het twee mannen die in het openbaar kussenn, dan vindt 55% van de traditionele burgerij dit ongemakkelijk. Bij de kosmopolieten ligt dit percentage een stuk lager, namelijk op 24%. 

Maar liefst 60% van de kosmopolieten vindt dat het voor holebikoppels gemakkelijker moet worden om kinderen te krijgen. Bij de traditionele burgerij is dat 38%.

Van de traditionele burgerij vindt 36% dat de Canal Parade in Amsterdam er voor iedereen is en dus niet alleen voor homo’s. Veel meer kosmopolieten (68%) zijn het hiermee eens.

Beeld: Wikipedia
Bron: Winq.nl

Een gedachte over “NEDERLAND | Een gay premier, dat is oké; maar ook homo’s en lesbiennes zijn niet unaniem blij met kussende mannen op straat

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: