Verenigde Naties houden steeds vaker rekening met holebi’s, transgenders en intersekse mensen

Via de de talrijke verdragsorganen houden de Verenigde Naties steeds vaker rekening met holebi’s, transgenders en intersekse mensen. Dat stelt ILGA World vast.

Een VN-verdragsorgaan – in het Engels UN Treaty Body – is een comité van onafhankelijke experten die de implementatie van een VN-mensenrechtenverdrag monitort. Met andere woorden, zo’n verdragsorgaan bekijkt of ondertekenaars van een mensenrechtenverdrag zich wel houden aan de afspraken. 

Samen bevatten de rapporten van deze verdragsorganen over 2019 maar liefst 137 verwijzingen naar seksuele oriëntatie, genderidentieteit en -expressie en seksekenmerken (SOGIESC) in 66 opmerkingen gericht aan 56 van de 193 VN-lidstaten.

Dat zegt misschien weinig. Maar elke lidstaat wordt periodiek geëvalueerd op mensenrechten. Een op de twee landen dat in 2019 een evaluatie had, kreeg een SOGIESC-gerelateerde opmerking. 

43 van deze landen kregen voor het eerst een opmerking over SOGIESC. 18 waren specifiek over transgenders. Kazachstan kreeg zo’n dringende aanbeveling. Twintig opmerkingen betrof intersekse mensen. Een record. 

Anderzijds is er maar één opmerking gemaakt over lesbische vrouwen. Nul over biseksualiteit. De meeste opmerkingen maken geen onderscheid tussen  lesbische, biseksuele, trans of intersekse vrouwen, of helemaal niet tussen L, G, B, T, en I.

2014

ILGA monitort de monitors sinds 2014. Op zes jaar tijd ziet de wereldkoepel der LGBTI-koepels forse vooruitgang wat betreft SOGIESC-aandacht bij de VN. 

In die tijdspanne is het aantal SOGIESC-aanbevelingen gestegen met 250%.

Resultaat?

Zo’n opmerking of aanbeveling is zelden sexy genoeg om het nieuws te halen. Maar het heeft effect. In 2018 kreeg Soedan de raad om de doodstraf voor homoseks af te schaffen. Dat is nu recent, twee jaar later, gebeurd. In de logge wereld van diplomatie en mensenrechten is dat snel. 

Beeld: Wikipedia
Bron: ILGA World

%d bloggers liken dit: