Open Vld pleit voor een landelijk digitaal meldpunt voor strafbare discriminerende en homofobe uitlatingen op het internet

Open Vld wil een landelijk digitaal meldpunt voor strafbare discriminerende en homofobe uitlatingen op het internet. De liberalen reageren op de zaak-Criminal System, de homofobe chatgroep op Telegram

“De feiten zijn huiveringwekkend”, reageert senator en Vlaams Parlementslid Stephanie D’Hose (Open Vld). “Zo mogelijks nog onrustwekkender is dat er eveneens een gelijkaardige Instagram-account bestaat waar 5.000 volgers zijn.”

“De feiten doen huiveren en dit niet alleen omwille van de zwaarwichtige feiten maar bovenal omwille van het georganiseerd karakter ervan waarbij niet alleen werd aangezet tot haat maar ook geweld tegen LGBTQI+-actief werd gepromoot”, aldus D’Hose. 

Nederlands voorbeeld

Gezien de ernst van de feiten zelf en de schaal die dergelijke online haatgroepen klaarblijkelijk aannemen moet men hiertegen proactief optreden, aldus D’Hose. Zij verwijst in deze naar Nederland waar reeds in 2013 het Meldpunt Internetdiscriminatie (MiND) werd opgericht op initiatief van diverse overheden. 

“Eenieder kan daar heel eenvoudig op het internet aangetroffen oproepen tot haat en racisme op één centrale site digitaal aangeven. MiND is het Nederlandse landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet. Het meldpunt internet discriminatie is in 2013 opgericht op initiatief van het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.”

Ook in het Verenigd Koninkrijk kan men “hate speech” onmiddellijk digitaal melden: Report It.

Eén meldpunt

“Het voordeel van één landelijk meldpunt is dat het eenvoudig is en de aangiftedrempel verder verlaagd. Het geeft eveneens aan dat de overheid dit belangrijk vindt en aldus zal men veel sneller op het spoor komen van dergelijke gore chatgroepen waardoor we deze snel kunnen offline laten zetten alsook de verantwoordelijken van deze chatgroep in vervolging kunnen stellen voor deze strafbare feiten. Dit kan wat mij betreft perfect worden ingekapseld binnen het bestaande police-on-web en kan tevens geschieden in samenwerking met çavaria en/of Unia“, zegt D’Hose.

Senator D’hose zal een voorstel in die zin indienen in de Senaat. 

“Gezien de vreselijke feiten en het bestaan van chatgroepen en Instagram-groepen die systematisch inzetten op holebi- en transfoob geweld moeten we als overheid veel korter op de bal spelen en niet wachten tot het geweld zich daadwerkelijk voordoet en de haat zich verder verspreid”, besluit D’Hose.

Beeld: Timothy Junes
Bron: Stephanie D’Hose

%d bloggers liken dit: