Diplomatie FOD Buitenlandse Zaken adviseert actief LGBTI’s voorzichtig te zijn in Oost-Europa

De FOD Buitenlandse Zaken maant LGBT-reizigers aan voorzichtig te zijn in Oost-Europa. Over Polen schrijft Diplomatie.belgium.be “Homoseksuelen hebben in Polen niet de gewoonte om hun geaardheid in het openbaar te tonen”.

De rubriek ‘op reis in het buitenland‘ (reisadviezen) van Diplomatie.belgium.be is niet alleen de bron voor reisadvies wat betreft corona, ook wat betreft reizen als holebi, transgender of intersekse persoon. De diplomaten formuleren hun reisadvies steeds diplomatisch.

Voormalig Oostenrijk-Hongarije 

“Homoseksualiteit: ondanks het bestaan van een wettelijk samenlevingscontract en de voorzieningen voor homoseksuelen in Boedapest, lijkt een discrete houding inzake homoseksualiteit toch aangewezen”, klinkt het voor Hongarije.

Over homoseksualiteit in Tsjechië en in Slowakije (Slovakije) geeft BuZa geen reisadvies.

Balkan

“Homoseksualiteit wordt nog argwanend bekeken en niet openlijk geafficheerd”, staat bij Bulgarije

Over Roemenië: “Homoseksualiteit is uit het strafwetboek gelicht, maar openbare uitingen ervan kunnen vijandige reacties oproepen”.

Over Albanië: “Ook al is homoseksualiteit geen misdrijf meer, ze wordt nog steeds slecht aanvaard”.

Over Bosnië en Herzegovina: “Homoseksualiteit is nog in grote mate een taboe”. 

Homoseksualiteit komt niet aan bod in het reisadvies voor Kosovo.

Over Moldavië (Moldova): “Homoseksualiteit is niet illegaal maar wordt niet algemeen aanvaard”.

Over Montenegro: “Homoseksualiteit wordt nog altijd niet volledig aanvaard”.

Geen informatie wat betreft Noord-Macedonië

Geen informatie wat betreft Slovenië.

Over Servië: “Homoseksualiteit is nog niet volledig aanvaard”.

Over Kroatië: “In dit eerder conservatief land wordt homoseksualiteit niettemin legaal nog niet helemaal aanvaard door een deel van de bevolking. Zonder te zeggen dat het gevaarlijk of problematisch is om homoseksueel te zijn in Kroatië wordt er wel aangeraden om eerder discreet te blijven”.

Baltische Staten

Over Estland: “Uitingen van homoseksualiteit worden slecht aanvaard”.

Over Letland en Litouwen en homoseksualiteit staat niets. 

Voormalige Sowjet-Unie

Over Wit-Rusland (Belarus): “Homoseksualiteit wordt sinds 1994 niet meer strafrechtelijk vervolgd, maar wordt sociaal nog steeds moeilijk aanvaard”.

Over Oekraïne: “LGBTI. Discretie is geboden.Er zijn gevallen van fysisch geweld tegen LGBTI”. BuZa vermeldt enkel voor Oekraïne transgender en intersekse mensen. Alle andere adviezen spreken van homoseksualiteit. 

Over Rusland zelf: “Homoseksualiteit is niet illegaal. Ondanks het feit dat homoseksualiteit in de grote steden in privé-contacten meer en meer wordt getolereerd, blijft het toch het voorwerp van sterke sociale afkeur bij belangrijke delen van de bevolking. Waakzaamheid blijft dan ook geboden bij het openlijk uiten van tekenen van affectie. Het openlijk propageren is bij wet verboden”.

Beeld: Wikipedia

%d bloggers liken dit: