Denemarken belooft erkenning transgender personen zonder leeftijdsbeperking, bescherming trans* tegen haatmisdrijven en erkenning trans* ouders

De Deense regering belooft enkele wetgevende initiatieven die wettelijke situatie van holebi’s, transgenders en intersekse mensen flink zou verbeteren. 

Zo zouden de wachttijd en en leeftijdsbeperking voor de erkenning van genderidentiteit verdwijnen, zouden haatmisdrijven op grond van genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken beter aangepakt worden, zouden trans* ouders erkend worden en is er sprake van de optie X voor paspoorten naast M en V. 

De regering zal wetsontwerpen indienen in het Folkething, het parlement van Denemarken dat bestaat uit één wetgevende kamer. 

Erkenning van trans* personen

Denemarken zal de reflectietijd van zes maanden voor transgender mensen afschaffen. Ook voor een naamsverandering. Bovendien zullen ook jonge kinderen hiervan gebruik kunnen maken. 

X

Denemarken voorziet al de optie X voor paspoorten, maar niet voor genderfluïde of intersekse mensen. Dit is de eerste keer dat het land genderfluïditeit opneemt in wetgeving. 

Haatmisdrijven

Genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken worden opgenomen in de lijst van discriminatiegronden waartegen de wet bescherming biedt. 

De huidige antidiscriminatieweging beschermt tegen discriminatie op grond van seksuele oriëntatie. 

Automatisch mee-ouderschap

Sinds 2013 worden meemoeders en meevaders automatisch erkend. Dat wil zeggen dat de partner van het hetzelfde geslacht als en van de biologische ouder automatisch erkend wordt als (mee-)ouder van het kind. 

Alleen, weliswaar, als dat kind is verwekt via kunstmatige inseminatie. Kinderen die thuis verwekt zijn, op ‘informele wijze’, moeten worden geadopteerd door de mee-ouder. 

Die beperking zal worden verwijderd.

Transmannen zullen erkend worden als vader en transvrouwen als moeder. 

Tevreden

Het LGBT komiteen is tevreden over deze wetgevende initiatieven. “Hieraan is twee jaar gewerkt”, zeggen Martin Christensen, Tina Thranesen en Søren Laursen. “We zijn tevreden hoe uitvoerig de regering dit aanpakt.”

Denemarken kent een minderheidsregering maar deze vond in dit dossier drie andere partijen die een zo een ruime meerderheid vormen.

Beeld: Wikipedia
Bron: LGBT komiteen, ILGA-Europe

%d bloggers liken dit: