Nog dit jaar nieuw onderzoek naar holebifoob en transfoob geweld in Vlaanderen

Nog dit jaar komt er een nieuw onderzoek naar holebifoob en transfoob geweld in Vlaanderen. Dat kondigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen – hijzelf gebruikt Samenleven – Bart Somers (Open Vld) aan in de commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement

Het vorige dateert van ruim vijf jaar geleden. Dat was toen Reach Out‘, van çavaria

Resultaten worden in 2023, verklaarde Somers. “Ik wil met dat onderzoek nagaan in welke mate de prevalentie is af- of toegenomen, in welke contexten dit gebeurt, maar ook of er sindsdien verschillen zijn in de potentiële dadergroepen en in de mogelijke verklaringen waarom mensen ten aanzien van holebi’s gewelddadig gedrag stellen. 

“Ik wil ook onderzoeken of de meldings- en aangiftebereidheid is af- of toegenomen. We focussen ons op doelgroepen die in het onderzoek eerder zijn onderbelicht, zoals vrouwelijke en oudere respondenten, maar ook respondenten van buitenlandse herkomst.”

Beeld: Wikipedia
Bron: GayLive.Be

%d bloggers liken dit: