Orry Van de Wauwer bepleit anoniem melden van homofoob en transfoob geweld

Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) bepleit het anoniem kunnen melden van holebifoob en transfoob geweld. Hij bevroeg hierover minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld). 

“In augustus vernamen we de verontrustende berichten over de groep ‘Criminal System‘, dat via sociale media homohaat verheerlijkt en oproept tot homofoob geweld”, aldus Van de Wauwer. 

“Binnen de chatgroepen op Instagram en Telegram zouden meer dan 400 video’s en foto’s gedeeld worden waarin homofoob geweld wordt verheerlijkt. Bij deze beelden zitten ook zelfgemaakte beelden in Blankenberge, Leuven, Roeselare en Antwerpen. Volgens de media zou het voornamelijk gaan om Tsjetsjeense jongeren die achter de groepering zitten. Via sociale media als TikTok en Instagram worden jonge holebi’s opgespoord als doelwitten. Vervolgens worden ze bedreigd en met geweld aangepakt. De daders delen de beelden hiervan vervolgens verder online.”

Zwaardere straffen door discriminatiegronden

“Elke vorm van geweld is zinloos en verwerpelijk, en dit nog meer wanneer dit is ingegeven door haat tegenover holebi’s of andere discriminatiegronden”, aldus Van de Wauwer.

De Belgische wet voorziet verzwaarde straffen voor misdrijven met racistische, seksistische, homofobe, gender- en leeftijdsmotieven.

Aangifte

De vervolging en sanctionering van dit homofoob geweld is een taak van de politie en justitie. Vlaanderen is voornamelijk bevoegd voor sensibilisering. Bijvoorbeeld rond het effectief melden van homofoob geweld bij de politie. 

“Dit is belangrijk voor de vervolging en bestraffing van de daders, maar ook om een beter zicht te krijgen op de daderprofielen, zodat het beleid hier ook beter op kan inspelen. De holebi- en transgenderkoepel çavaria, die ondersteund wordt door de Vlaamse overheid, verzet hier al veel zinvol werk.”

“Het zou goed zijn indien slachtoffers van homo- en transfoob geweld dit ook anoniem kunnen melden bij de politie. Daarnaast is extra aandacht voor deze problematiek in de politieopleiding nodig. Verder zouden er aparte meldpunten kunnen komen”, aldus Van de Wauwer.

Minister Somers wilde deze laatste optie alvast verder onderzoeken. Verder verwees hij naar een onderzoek dat nu loopt naar de daderprofielen. Hiermee kan het beleid beter inspelen op een bescherming van holebi’s tegen homohaat.

Beeld: Timothy Junes
Bron: Bericht Orry Van de Wauwer

%d bloggers liken dit: