Forbidden Colours is eerste LGBT-fonds bij Koning Boudewijnstichting

Forbidden Colours (FC) is de eerste LGBT-stichting bij de Koning Boudewijnstichting. Het fonds kwam terloops in de aandacht bij het bericht over Ruiselede en Polen

De stichting wordt pas op 15 oktober gelanceerd, maar de initiatiefnemers zitten niet stil. “Naast onze stichting die vooral fondsenwerving als doel heeft hebben we inmiddels ook een vzw in oprichting die ‘publieksvriendelijke’ onderwerpen aanpakt waarmee we de aandacht kunnen richten op de problematiek van LGTBI mensen”, vertelt Peter de Caluwe aan Be Out

FC is een initiatief van Gabriel Goffoy, Benoit Vancauwenberghe, Gregory Hye, Didier Brouwers, Peter de Caluwe en Olivier Onghena ’t Hooft.

“Het Poolse dossier hebben we uiteraard meteen opgepikt evenals de melding een paar weken geleden dat een chatgroep jongeren opriep om homo’s te vernederen en te filmen. Dat is meteen door alle nieuwsgroepen opgepikt.”

Forbidden Colours is opgericht in 2019 door de zes bovengenoemde vrienden die samen een duurzame beweging willen opzetten met als doel fondsen te werven om zorgvuldig geselecteerde projecten te steunen die LGBTI-mensen helpen om hun leven ten volle te leven in zelfrespect, waardigheid en vrijheid. 

“We zijn ondergebracht in de Koning Boudewijnstichting, de belangrijkste liefdadigheidsstichting van ons land en zijn daar het eerste LGBTI-fonds.” 

Verborgen vlag

Fe naam van ons fonds is geïnspireerd op de Hidden Flag Organisation, een internationale groep activisten die, gekleed in gekleurde voetbalshirts, de regenboogvlagformatie ‘uitrolt’ in landen waar onze gemeenschap sterk onderdrukt wordt.

“We gaan er immers van uit dat een leven zonder de vrijheid om lief te hebben en te leven zoals je bent, een leven zonder kleur is. wij komen op tegen elke vorm van onderdrukking, discriminatie of uitsluiting van LGBTI mensen, opdat hun seksuele geaardheid en levenskeuze niet langer een belemmering vormt.”

Steunen

Concreet bieden we een financiering aan (vooralsnog met een startsom van 3.000 euro) voor concrete projecten of acties van verenigingen die beantwoorden aan het thema ‘Urgentie’, een thema dat door de oprichters van het fonds voor het jaar 2020 werd gedefinieerd. Onze eerste projecten zijn inmiddels gevonden en gefinancieerd, met de middelen van de oprichters.”

Forbidden Colours richt zich op vier actiegebieden:

  1. Onderwijs: Forbidden Colours steunt educatieve projecten om jongeren te sensibiliseren voor verschillende seksuele identiteiten, om zo discriminerend gedrag te vermijden. “We steunen ook initiatieven die LGBTI’s het recht garanderen om de studies van hun keuze te volgen en nooit geconfronteerd te worden met barrières omwille van hun seksuele identiteit.”
  2. Integratie : Forbidden Colours moedigt projecten aan die LGBTI’s helpen die door hun familie, gemeenschap of land zijn afgewezen.
  3. Gezondheid : Forbidden Colours steunt projecten die tot doel hebben LGBTI’s te informeren over gedrag dat een impact heeft op hun gezondheid. Forbidden Colours vecht ook tegen alle vormen van discriminatie die te maken hebben met de gezondheidstoestand van mensen
  4. Werk: Forbidden Colours steunt projecten die tot doel hebben gelijke rechten op het werk voor LGBTI’s te bevorderen. “We streven ernaar dat iedereen zich in zijn of haar professionele carrière kan ontwikkelen op basis van zijn of haar vaardigheden en motivatie, ongeacht zijn of haar seksuele identiteit.”

Beeld: Timothy Junes

Een gedachte over “Forbidden Colours is eerste LGBT-fonds bij Koning Boudewijnstichting

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: