Tropisch Instituut zoekt PrEP-gebruikers voor onderzoek

Het PROMISE-onderzoeksteam van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen is op zoek naar PrEP-gebruikers om betere inzichten te krijgen van hun PrEP-gebruik en hun noden. Daarom hebben de onderzoekers een online enquête opgesteld.

Door het invullen van de online enquete help je heb beter begrijpen hoe PrEP-zorg in België kan verbeterd worden. De resultaten van de studie zullen van bijzonder belang zijn voor zorgverleners, seksuele gezondheidsorganisaties en volksgezondheidsinstellingen, die momenteel betrokken bij het verlenen van PrEP-zorg.

Daarom is het onderzoeksteam op zoek naar gebruikers van PrEP die gedurende twaalf maanden drie keer een vragenlijst willen invullen. 

In deze vragenlijsten zullen  vragen gesteld worden over je PrEP-gebruik, je seksueel gedrag en naar welke gezondheidszorginstellingen je geweest bent voor je PrEP-opvolging.

Het onderzoek.

Beeld: Timothy Junes
Bron: GayLive.Be, Het Roze Huis

%d bloggers liken dit: