VIDEO | Boek ‘Verneukt’ verkent gay seks en drugsfeestjes

In juni verscheen in Nederland het boek ‘Verneukt! – Liefde, seks, drugs en ontspoorde levens in de gay scene‘ van Marc Verburg (°1967) die zijn eigen ervaringen op ontroerend eerlijke wijze verwerkte in een aangrijpende roman en daarmee een wereld van schrijnende problematiek blootlegt.

‘Verneukt!’ beschrijft de even uitgestrekte als verborgen wereld van (gay) seksfeestjes en bijbehorende synthetische drugs; de zogenaamde chemseksparty’s. 

Toegang tot zowel casual seks als ‘recreatieve’ harddrugs is de laatste jaren steeds makkelijker geworden via internet en gay dating apps zoals Grindr en Romeo

Daarmee ontstond in Nederland en daarbuiten een nieuwe cultuur van privéfeestjes waar groepen mannen bijeenkomen voor langdurende seksnachten onder invloed van drugs. 

Voor een groot deel van deze mannen echter conflicteert de schijnwereld van chemsparty’s na verloop van tijd met het werkelijke leven, hetgeen leidt tot sociale, psychische en andere gezondheidsproblemen.

Nieuwe, verborgen problematiek

“Xtc, ghb, gbl, cocaïne, speed, ketamine, 3mmc, crystal meth… verschillende partydrugs in combinatie met seks hebben in elk geval twee dezelfde kenmerken: ze zijn – met name psychisch – verslavend én ze zijn fucking lekker”, zegt Verburg in een persbericht.

“Typerende effecten zijn zowel het opgewekte ‘love-gevoel’ en de extreme seksuele opwinding als ook een kunstmatig vergroot zelfvertrouwen. Hierdoor wordt na het gebruik aan de ene kant het verlangen naar uitbundige, niet te evenaren seks groter, terwijl aan de andere kant de eigen eenzaamheid steeds pijnlijker voelbaar wordt, omdat het bij de beleefde contacten eigenlijk alleen maar om een door drugs aangewakkerde nepverbinding gaat. Dit met alle gevolgen voor het zelfbeeld en de eigenwaarde van deze mannen die zich gevangen voelen in de chemswereld.”

De feestgangers zelf hebben ook veel overeenkomsten. Bijna zonder uitzondering denken ze totale controle en overzicht te hebben over hun keuze van chemische uppers en downers en de frequentie van hun gebruik. 

Zij voelen zich vrij en onafhankelijk, maar geven hun ervaringen een afgescheiden plaats binnen het gewone leven en hun relaties. Bovenal voelen ze zich onaantastbaar in hun overtuiging dat ze ook best zonder zouden kunnen. Een groot deel van hen is echter ‘succesvol verslaafd’. Over hen gaat het boek.

Eigen ervaringen

De hoofdpersoon in ‘Verneukt!’ worstelt niet alleen met de verslaving van zijn onbereikbare liefde Rafael, maar ook met die van zichzelf – al liggen daar totaal verschillende motivaties aan ten grondslag. 

Zowel de destructieve kracht en gevolgen van drugs spelen hun parten, als ook de uitzichtloze, soms ziekelijke verslaving aan elkaar, waarmee de hartverscheurende gebeurtenissen zich in hoog tempo opvolgen en uiteindelijk uitmonden in een dramatische climax. 

“Toch is het boek ook bovenal een verhaal over onbereikbare liefde”, zegt Verburg.

Zeven jaar

De auteur van het boek dwaalde zeven jaar lang zelf rond in de chemswereld en maakte er de nodige excessen mee die indirect het gevolg waren van buitensporig en langdurige drugsgebruik. Sommige van deze gebeurtenissen grensden aan criminaliteit en zelfs de dood. Met het schrijven van ‘Verneukt!’ baseerde hij zich op zijn eigen ervaringen in de wereld van drugs en seksfeestjes. Hij wist zich hierbij gesteund en geadviseerd door professionele hulp van therapeuten, medewerkers van GGD Gelderland-Zuid en dierbare vrienden.

“‘Verneukt!’ is geen aanklacht tegen het gebruik van (chemische) drugs op zich. Wel wil het een tegenwicht bieden voor het gebrek aan verwondering. Het wil de onwetendheid of naïviteit aan het licht brengen rondom het gemak – om niet te zeggen – rondom de arrogantie die lijkt te bestaan in dit inside wereldje. Met name waar het de psychologische en relationele gevolgen van verslaving betreft en het bagatelliseren of ontkennen daarvan. Het boek stelt dus niet zozeer het drugsgebruik zelf aan de kaak, als wel hoe wij mensen met elkaar omgaan en wat wij onszelf en elkaar aandoen wanneer drugs koste wat kost voorrang krijgen en als we – gedwongen of niet – moeten leven met geheimen.”

Ogen openen

Met zijn boek hoopt Marc Verburg anderen de ogen te openen voor de vele valkuilen rondom drugs en seks, met name op psychologisch en sociaal vlak. Daarvoor zoekt hij de publiciteit om – tezamen met zijn boek – meer openheid en discussie over dit relatief nieuwe onderwerp op gang te brengen. 

“Dit moet leiden tot grotere bewustwording over de risico’s van overmatig drugsgebruik in de zogenaamde recreatieve sfeer. Zodat chemsparty’s ook echt een feestje kunnen blijven en we niet vergeten dat chemische verbindingen in schril contrast staan tot oprechte, menselijke verbinding.”

Het boek is enkel online te koop.

Beeld: Timothy Junes
Bron: Verneukt.com

%d bloggers liken dit: