Zes op de tien Amerikaanse scholieren voelt zich onveilig omwille van seksuele oriëntatie

In de Verenigde Staten voelen zes op de tien scholieren zich op school onveilig omwille van hun seksuele oriëntatie. 43% omwille van genderexpressie en 37% omwille van gender.

De Gay, Lesbian & Straight Education Network (GLSEN) onderzocht bestaande onderzoeken uit 2019. GLSEN specialiseert zich in LGBT-tieners in het onderwijs. 

Een op de drie voelde zich de voorbije maand (in de maand voorafgaand de bevraging) een volledige dag onveilig op school. 

45% vermijdt toiletten. 44% vermijdt kleedkamers. Drievierde brost schoolse evenementen (denk aan feestjes) en zeven op de tien vermijdt extracurriculaire activiteiten.

‘That’s so gay’

99% hoorde ‘gay‘ in een negatieve betekenis, bijvoorbeeld in “that’s so gay“. Ook bijna iedereen hoorde al “no homo“. Ook ‘dyke‘ en ‘faggot‘ blijven gemeengoed. 

92% van de LGBT-scholieren vinden deze frases verontrustend. 

87% hoorde al ‘tranny‘ en ‘he/she‘ als scheldwoord of minstens sneer naar transgender personen toe. 

De helft van de LGBT-scholieren hoorde ook onderwijzers homofobe taal gebruiken en tweederde transfobe taal.

Slechts 14% zag leerkrachten ingaan tegen holebifoob en transfoob taalgebruik. 

Belaging

86% van de LGBT-scholieren ervaarde al belaging of agressie. Omwille van hun seksualiteit, hun gender(identiteit), ras, handicap of godsdienst. 

Voor een vierde was deze agressie fysiek.

58% ervaarde seksueel onaangepast gedrag waaronder ongewenste aanrakingen. 45% ervaarde cyberpesten. 57% meldt incidenten niet. 

Scholen pesten LGBT-leerlingen

Zes op de tien LGBT-scholieren ervaarde al discriminatie door de school als organisatie. 28% mag niet vrij kiezen welk toilet te gebruiken. Ongeveer evenveel bevraagde scholieren werd berispt voor het tonen van homoseksuele affectie, terwijl heteroseksuele affectie voor de school oké is. 

Genderrolverwachtingdoorbrekende kledij wordt ook niet geapprecieerd. Scholen werken Gay Straight Alliances (GSA) ook tegen. Spreken over LGBT-kwesties in huiswerk is ook niet altijd welkom. Schoolse activiteiten beleven met een LGBT-lief of date of vriend(in) wordt ook scheef bekeken. 

Gevolgen

Naast negatieve gevolgen voor welzijn en welbevinden is de kans groter dat LGBT-scholieren vaker spijbelen, slechtere punten halen en ze willen minder vaak verder studeren.

In de VS is hoger onderwijs geen no brainer zoals in België

Ook goed nieuws

Maar er is ook goed nieuws. Steun voor LGBT’s groeit. Er zijn er meer GSA’s en leerlingen kennen vaker een LGBT onderwijzer. 

Beeld: Wikipedia
Bron: Gay Star News

%d bloggers liken dit: