Orry Van de Wauwer wil rechten van intersekse personen op alle niveaus waarborgen

Intersekse personen of personen geboren met een variatie in de geslachtskenmerken worden in België dagelijks geconfronteerd met grote uitdagingen op vlak van welzijn, gezondheid en gelijke kansen. Orry Van de Wauwer (CD&V) wil de rechten van intersekse personen op alle niveaus waarborgen.

Van de Wauwer zetelt in het Vlaams Parlement en in de Senaat

26 oktober is Interseksebewustzijndag of Intersex Awareness Day

CD&V wil met een zespuntenplan maatregelen treffen die de integriteit en rechten van intersekse personen waarborgen. Vanuit zowel het Vlaams als het federaal niveau trekt de partij ten strijde tegen stigmatisering en discriminatie van intersekse personen.

In de grote meerderheid van de gevallen zijn er absoluut geen gezondheidsrisico’s verbonden aan interseksevariatie. Desalniettemin krijgen personen met interseksekenmerken te maken met grote uitdagingen op het vlak van welzijn. Dit als gevolg van stigma, discriminatie en schendingen van de fysieke integriteit.

“Die uitdagingen zijn grotendeels het gevolg van gebrek aan kennis bij het grote publiek én bij zorgverleners’ zegt Van de Wauwer, die dit probleem op Vlaams niveau wil aanpakken en hierover een conceptnota indiende in het Vlaams parlement. 

Op alle niveaus maatregelen nemen voor intersekse personen

Al in februari bracht toenmalig federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle  (CD&V) verenigingen, academici en politici samen voor een colloquium rond intersekse personen met als doelstelling personen met interseksekenmerken uit de taboesfeer te halen. Ook lanceerde de minister een brochure.

“In samenwerking met verenigingen en intersekse personen ontwikkelden we de brochure ‘Binnenste buiten’. Daarmee willen we informatie geven aan ouders en iedereen die vragen heeft over het thema. Vanaf hun geboorte zijn intersekse personen het slachtoffer van onwetendheid, stereotypen en discriminatie. Door het uit de taboesfeer te halen, willen we dat veranderen.”

Kamer

Op dinsdag 9 juni startte in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een reeks van drie wekelijkse hoorzittingen over dit thema in de commissie Gezondheidszorg. 

Kamerlid Els Van Hoof (CD&V): “Ik hoop in deze hoorzittingen met de experts te bekijken hoe we verder het taboe rond intersekse personen kunnen doorbreken bij ouders en kinderen door. Net als de zorgverleners moeten zij beseffen dat interseksekenmerken hebben iets normaal is, en dat kinderen met interseksekenmerken een gezond en gelukkig leven moeten kunnen leiden. Het is alleszins positief dat de rechten en de fysieke integriteit van intersekse personen hiermee op de politieke agenda komt, en dit op verschillende niveaus van de besluitvoering.”

Vlaamse maatregelen om rechten te waarborgen

Naar aanleiding van de hoorzittingen en het eerder georganiseerde colloquium stelt Orry Van de Wauwer zes maatregelen voor die de strijd aangaan met stigmatisering en discriminatie van intersekse personen op Vlaams niveau.

“Die beleidspunten gaan uit van het perspectief van de betrokken personen zelf, in het bijzonder bij kinderen. Te vaak kiest men bijvoorbeeld voor ingrepen ‘in het belang van het kind’, zonder dat de juiste informatie voor de ouders over kinderen met binaire geslachtskenmerken voorhanden is.”

Als eerstvolgende stap wil het parlementslid intersekse kenmerken laten opnemen als discriminatiekenmerk. “Dat betekent dat je niet gediscrimineerd kan worden omdat je een interseksekenmerk hebt.”

Zes beleidspunten:

  1. Onderbouwde, multidisciplinaire zorgpaden vertrekkende vanuit het kindperspectief.
  2. Opleiding en sensibilisering van medische en niet-medische zorgverstrekkers.
  3. Informatievoorziening voor personen met een interseksevariatie en hun naasten.
  4. Maatschappelijke sensibilisering en neutrale informatievoorziening rond interseksevariatie.
  5. Ondersteuning van lotgenotenverenigingen en belangengroepen.
  6. Bescherming van de integriteit en bestrijding van discriminatie van personen met interseksekenmerken.

De nota.

Beeld: Laura Vereertbruggen (CD&V)
Bron: Orry.be

Een gedachte over “Orry Van de Wauwer wil rechten van intersekse personen op alle niveaus waarborgen

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: