Stoppen met hormonen voor trans* chirurgie niet langer vereist

Tot voor kort diende een trans* persoon voor een chirurgische ingreep de hormonale therapie even te onderbreken, omwille van het gevreesde risico op een veneuze trombo-embolie (VTE), dat is vorming van (een) bloedklonter(s). Maar nu is dat geen vereiste meer, schrijft Transgender Infopunt (TIP). 

Na de ingreep, en meer bepaald zodra men weer ter been was, mocht de hormonale therapie weer verder gaan. 

Nieuwe zorgvuldige wetenschappelijke studies* hebben intussen duidelijk gemaakt dat het risico op VTE bij transgender individuen niet hoger ligt ten opzichte van de verwachtingen in de algemene bevolking, zelfs wanneer de transgender individuen de hele tijd onder behandeling met geslachtshormonen bleven. 

Omwille van deze nieuwe wetenschappelijke inzichten werd onlangs de praktijk dan ook aangepast. Concreet moet een trans persoon onder hormonaal therapie dus niet meer stoppen met de hormonen voor een ingreep. Na een ingreep zal de antiandrogeen behandeling bij trans vrouwen wel wegvallen, omdat testosterone onderdrukking dan niet meer hoeft. 

UZ Gent past deze richtlijn reeds toe.

Beeld: Wikipedia
Bron: Transgender Infopunt

%d bloggers liken dit: