#SOLO | Brussel heeft parlementaire aandacht voor alleenwoners

Brussels parlementslid Carla Dejonghe (Open Vld) stelde op 12 oktober 2020 haar discussienota ‘Alleen wonen in Brussel‘ voor in de commissie Financiën en Algemene Zaken van het Brussels Parlement

11 november is Vrijgezellendag of Singles Day wegens de vier eentjes (11/11) in de datum. Deze dag is een Chinese uitvinding en is een excuus om meer te verkopen. Be Out gebruikt deze als excuus om de situatie van singles en specifiek alleenwoners te bekijken. Want als de coronacrisis (wederom) iets aantoonde, is dat het beleid zo goed als blind is voor alleenwoners.

De liberale politica wil daarmee een diepgaand inhoudelijk debat op gang brengen over de manier waarop het beleid meer rekening kan houden met de grote groep alleenwonenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het is trouwens de eerste discussienota van deze legislatuur en nog maar de tweede in zijn soort. 

Carla Dejonghe beschrijft in haar discussienota hoe de huidige regelgeving alleenwonenden benadeelt binnen uiteenlopende bevoegdheidsdomeinen zoals Fiscaliteit, Huisvesting en Economie. 

“Eén op de twee huishoudens In Brussel bestaat uit één persoon. Alle vooruitzichten en studies wijzen op een verdere toename in de komende jaren. Het is dus logisch om met deze realiteit rekening te houden”, aldus Carla Dejonghe. 

Discussienota: een uniek instrument 

Brusselse parlementsleden kunnen nog maar sinds 2016 een discussienota indienen, in navolging van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Over een discussienota moet niet gestemd worden, wat het inhoudelijke debat bevordert. 

Carla Dejonghe: “De problematiek inzake alleenwoners raakt verschillende bevoegdheden van het Brussels Gewest. Een discussienota leek me daarom het ideale instrument om een grondig debat te kunnen voeren over de verschillende partijen heen.” 

“Misschien komen we zo wel tot een singlesvriendelijk charter en/of een algemeen gedragen singlesreflex?” 

Ik zal mijn collega’s alleszins vragen om een werkgroep op te richten rond het thema. Dit kan dan leiden tot een aantal concrete beleidsvoorstellen die de situatie van de Brusselse alleenwoners kunnen verbeteren. Als alle beleidsmakers niet langer het klassieke gezin als norm nemen, maar bewust nadenken over een leefvormneutraal beleid, dan zou dit al een grote stap vooruit betekenen.”

Beeld: Wikipedia
Bron: persbericht Carla Dejonghe

2 gedachten over “#SOLO | Brussel heeft parlementaire aandacht voor alleenwoners

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: