#SOLO | Dit zijn de alleenwoners in België, Vlaanderen, Brussel, Wallonië

Op 1 januari 2020 telde België 4.998.388 huishoudens, waarvan 1.744.620 alleenwonenden of alleenwoners. Dat is 34,92%. Een op de drie dus. 

11 november is Vrijgezellendag of Singles Day wegens de vier eentjes (11/11) in de datum. Deze dag is een Chinese uitvinding en is een excuus om meer te verkopen. Be Out gebruikt deze als excuus om de situatie van singles en specifiek alleenwoners te bekijken. Want als de coronacrisis (wederom) iets aantoonde, is dat het beleid zo goed als blind is voor alleenwoners. 

In Vlaanderen zijn 912.371 van de 2.845.252 huishoudens van één persoon of 32,06%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 255.223 van de 556.631 huishoudens of 45,85%. In Wallonië 577.026 van de 1.593.505 huishoudens of 36,21%. In Stad Antwerpen 103.085 van de 237.759 huishoudens of 43,35%. 

Deze statistieken van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Je kan deze hier per gewest, provincie, arrondissement en stad en gemeente raadplegen

Volgens het Federaal Planbureau zal over vijftig jaar, in 2070, bijna de helft van de Belgische gezinnen (42%) uit één persoon bestaan, een sterke stijging. Dat komt hoofdzakelijk door de vergrijzing, maar ook door de evolutie in de samenlevingsvormen.

LGBT’s

De helft van de mannen die seks hebben met mannen (MSM) is single. In België en en Europa. Dat bleek uit het EMIS 2017-onderzoek. EMIS staat voor European MSM Internet Survey.

Andere of nieuwere cijfers zijn er niet. Quid queer vrouwen? Quid trans* en non-binaire personen? We weten het niet. En dat is een gemis. 

Enquête alleenwoners

Carla Dejonghe (Open Vld) is lid van het Brussels Parlement. Ze stichtte All1, een organisarie die zich toelegt op het thema alleenwoners. Ze voerde een enquête.

2.378 alleenwoners vulden de enquête in, waarvan 64% vrouwen en 36% mannen. De gemiddelde leeftijd is 51 jaar. De 3 grootste leeftijdscategorieën zijn de 46-55 jarigen (25%), de 56-65 jarigen (24%) en de 36-45 jarigen (20%). De oudste respondent is 106 jaar, de jongste is 19 jaar.

62% van de respondenten is hoogopgeleid (licentiaat/master of kandidaat/bachelor), 25% heeft een diploma hoger secundair onderwijs (de laatste drie jaren voltooid).

54% werkt voltijds, slechts 6% werkt deeltijds. 20% is gepensioneerd of met prepensioen en 7% is arbeidsongeschikt. Deeltijds werk, loopbaanonderbreking of andere speciale verloven (zoals bv. ouderschapsverlof) zijn voor veel alleenstaanden geen optie wegens financieel onhaalbaar.

Alleenwonen

77% van de respondenten van de All1-enquête woont alleen zonder kinderen, 18% is een alleenstaande ouder en slechts 4% woont alleen in een samenhuisverband (cohousing, samen huren…). De helft van de respondenten woont al meer dan 10 jaar alleen. 20% woont tussen de 5 en 10 jaar alleen.

Single

Onder alleenwoner verstaat All1 ook mensen in een langeafstandsrelatie. 

82% van de respondenten heeft geen relatie, 12% zit wel in een relatie met een niet-inwonende partner, 6% spreekt zich hier liever niet over uit.

“Velen onder ons zullen trouwens ooit eens alleen wonen. De verstokte vrijgezel is eerder zeldzaam. Het gaat vooral over een groep mensen die door veranderende situaties alleen komt te staan, denk maar aan het overlijden van een partner, een relatiebreuk of een scheiding. 

“Dat alleen wonen zelden een bewuste keuze is, blijkt ook uit de enquête. Slechts 16% van de respondenten woont alleen omdat ze er bewust voor kiezen, 81% woont alleen als gevolg van allerlei omstandigheden”, schrijft Dejonghe.

Beeld: Thanh Beels
Statistieken: Statbel, Enquête Alleenwoners 2020

3 gedachten over “#SOLO | Dit zijn de alleenwoners in België, Vlaanderen, Brussel, Wallonië

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: