#SOLO | Hoe discriminatie van alleenwoners tegengaan?

Alleenwoners worden objectief en meetbaar gezien het meest achtergesteld en gediscrimineerd op de woningmarkt en wat betreft woonfiscaliteit. Dat vertellen zowel Els Keytsman van Unia als Carla Dejonghe (Open Vld) van All1. Maar wat daaraan doen? 

11 november is Vrijgezellendag of Singles Day wegens de vier eentjes (11/11) in de datum. Deze dag is een Chinese uitvinding en is een excuus om meer te verkopen. Be Out gebruikt deze als excuus om de situatie van singles en specifiek alleenwoners te bekijken. Want als de coronacrisis (wederom) iets aantoonde, is dat het beleid zo goed als blind is voor alleenwoners.

Burgerlijke stand

“De federale regering zou een systeem moeten uitwerken waarbij men bij de burgerlijke stand van de gemeente een apart adres per huishouden in een samenhuisverband kan invoeren”, argumenteert Dejonghe in haar Discussienota ‘Alleenwonen in Brussel‘. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voerde de discussienota in als werkmiddel voor parlementairen. 

“Zo zouden twee alleenstaanden die samen een woning huren om de kosten te delen, officieel erkend kunnen worden als twee aparte eenpersoonshuishoudens en niet als gezin beschouwd worden.” 

“We zijn er ons van bewust dat dit een effect heeft op de bestaande wetgeving, o.a. inzake sociale uitkeringen en vervangingsinkomens die sterk kunnen variëren naargelang de gezinssamenstelling en gezinslast. Maar we kunnen niet uit angst voor de impact hiervan een hele maatschappelijke trend negeren.” 

Open Vld Brussel wil de aankoop van een eigen woning minder duur maken door de eerste schijf van 230.000 euro vrij te stellen van registratierechten, vandaag bedraagt deze vrijgestelde schijf 175.000 euro (voor woningen tot 500.000 euro). 

Samenhuizen 

Door de stijgende vastgoedprijzen kiezen steeds meer (jonge) mensen ervoor om samen een huis of appartement te huren of kopen. 

“Huidige regelgeving staat deze nieuwe woonvormen echter nog te vaak in de weg. Het is dus zeker tijd om de grijze zone uit te klaren”, aldus Dejonghe.  

Projecten

Er bestaan woonprojecten, die ook inspirerend kunnen zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er is niet alleen het gemeenschappelijk wonen, maar ook bijvoorbeeld het ‘samen alleen wonen’: een eigen appartement in een blok met een aantal gemeenschappelijke ruimten. 

In Brussel bestaan reeds dergelijke initiatieven, zoals de Tivoliwijk. “Het is iets dat we zouden kunnen aanmoedigen. Zulke formules zijn niet enkel geschikt voor alleenwonenden, maar ook voor senioren.” 

Niet alleen wordt de beschikbare ruimte beter benut, ook het sociale contact wordt er bevorderd.

Sociaal lenen voor wie een eigen woning wil 

Gemeenschappelijk wonen kan een oplossing zijn, maar uiteraard moeten alleenstaanden ook de mogelijkheid hebben om een eigen woning te verwerven. 

Open Vld is een groot voorstander van eigendoms- verwerving en hierin kan ook het Woningfonds een belangrijke rol spelen. Niet alleen omdat haar kredieten net onder de marktprijs blijven, maar ook en vooral omdat het Woningfonds er in slaagt deze groep extra te begeleiden en hen toelaat om meer te lenen. 

Meer dan 80% van de leningen van het Woningfonds gaan naar Brusselaars die eigenlijk in aanmerking komen voor een sociale woning. Aan 800 leningen per jaar in totaal, waarvan dus 640 ‘sociale leningen’, zijn dat per legislatuur 3.200 woningen die verworven werden door hun bewoners. 

“Zo verwerven ze een kapitaal dat ze later kunnen doorgeven aan hun kinderen of gebruiken voor het opstarten van een zaak, of als buffer voor hun pensioen… Een woning verwerven is de derde pensioenpijler.” 

In 2012 was één op de drie hypothecaire kredieten er één aan een alleenstaande.

Private banken eisen dat de koper/bouwer een eigen kapitaal van 20% inbrengt voor het verkrijgen van een hypothecaire lening. “Zeker voor alleenstaanden is dit een zware dobber, te meer omdat kosten als registratierechten niet worden meegeteld in de totaalsom voor de lening.” 

“Een oplossing kan zijn om kandidaat kopers de gelegenheid te geven de eerste schijf van 20% te lenen bij het Woningfonds en de overige 80 % bij private banken. Zo kan het Woningfonds meer mensen helpen met hetzelfde budget en kunnen alleenstaanden, maar ook andere minder kapitaalkrachtige huishoudens, geholpen worden om een lening te verkrijgen en eigendom te verwerven. 

Brits voorbeeld

Een gelijkaardige initiatief bestaat in het Verenigd Koninkrijk. De ‘Help to Buy’-garantie bepaalt dat wie 5% eigen middelen kan inbrengen, kan verzekerd worden voor 20% van het uitstaande bedrag. Hierdoor wordt het risico voor banken beperkt tot 75%. 

Zo kunnen ze meer geld uitlenen aan gezinnen en alleenstaanden met een beperkt aandeel eigen middelen. In 2014 werden ongeveer 10.000 leningen via deze weg ondersteund. 

“Voor de doemdenkers onder ons: in de eerste vijftien maanden van deze garantie werd nog geen enkele schadeclaim ingediend…” 

Beeld: PublicDomainPictures, Pixabay
Bron: Discussienota ‘Alleen wonen in Brussel’

Een gedachte over “#SOLO | Hoe discriminatie van alleenwoners tegengaan?

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: