Wat houdt LGBTIQ-strategie van de Europese Unie in?

De Europese Commissie heeft op 12 november de LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025‘ voorgesteld. Deze belooft discriminatie te tackelen, veiligheid te waarborgen, inclusie in de samenleving te bevorderen en internationaal gelijkheid te promoten

“De Europese Unie is een project gebaseerd op mensenrechten. LGBTQI-rechten zijn ook mensenrechten, die moeten te allen tijde gewaarborgd worden. Niemand zou zich gediscrimineerd mogen voelen, zeker niet in de EU. Fantastisch dat de Europese Commissie met een strategisch plan komt”, reageert Vlaams Parlementslid en senator Orry Van de Wauwer (CD&V).

Wat houdt die Strategie in?

1: Discriminatie van de LGBTQI-gemeenschap tegengaan 

Mensen uit de LGBTQI-gemeenschap krijgen in elk stadium van het leven te maken met discriminatie. Discriminatie op grond van seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit en -expressie en seksekenmerken kan ook een significante invloed hebben op de fysieke, mentale en seksuele gezondheid en hun welzijn.

EU-onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een significante ongelijkheid in de gezondheid tussen de LGBTQI-gemeenschap en de bevolking als geheel. De LGBTIQ-gemeenschap is vaak huiverig om gezondheidszorg op te zoeken, omdat ze eerdere negatieve ervaringen hadden of bang zijn voor vijandige reacties van gezondheidswerkers. Hierdoor is het lastig om aan kwalitatieve zorg en betaalbare medicijnen te geraken. 

De EU heeft daarom vier werven klaar om deze discriminatie tegen te gaan. 

  1. De handhaving en verbetering van de wettelijk bescherming tegen discriminatie.
  2. Het promoten van inclusie en diversiteit op de werkvloer. 
  3. Strijden tegen ongelijkheid op school, in de gezondheidssector, in de cultuursector en in sportaangelegenheden. 
  4. De rechten garanderen van LGBTQI-aanvragers voor bescherming. 

2: De veiligheid van de LGBTQI-gemeenschap waarborgen  

Iedereen heeft recht op veiligheid, zowel in het openbaar als online. Daarom wil de EU ook online holebifobe en transfobe haatsoraak tegengaan. In 2016 kwam de Europese Commissie een gedragscode overeen met verschillende internetbedrijven. 

Uit evaluatie hiervan bleek dat de meest gerapporteerde reacties haat tegenover seksuele geaardheid bevatten (33,1%). 

Tegelijkertijd merkt men dat haatdelicten tegenover LGBTQI’s nog steeds ondergerapporteerd worden bij de politie. 

Dit is vaak uit gebrek aan vertrouwen in justitie en angst voor angst voor holebifobe en transfobe reacties van politie. 

Resoluties over de zelfverklaarde LGBT-vrije zones in Polen hebben tot doel de fundamentele rechten en vrijheden te ontzeggen aan holebi’s, transgender en intersekse mensen. LGBTQI-vrije zones zijn mensheidsvrije zones, en hebben geen plaats in de Europese Unie. 

Daarom neemt de EU volgende maatregelen: 

  1. Versterking van de wettelijke bescherming van LGBTIQ-personen tegen haatdelicten, haatdelicten en geweld. 
  2. Versterking van de maatregelen ter bestrijding van online haat en desinformatie.
  3. Het rapporteren van haatmisdrijven tegen de LGBTQI-gemeenschap en het uitwisselen van good practices.
  4. Bescherming en bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de LGBTIQ-gemeenschap. 

3: Werken aan LGBTQI-inclusieve maatschappij.

Holebi’s, trans* en inytersekse personen en regenboogfamilies werden gediscrimineerd in de strijd tegen Covid-19. In sommige gevallen werden hun relaties of gezinnen niet erkend door Europese lidstaten. 

De Europese Commissie wil de diversiteit van families meer erkennen en ervoor zorgen dat zij, net als iedereen, volledig kunnen genieten van het vrij verkeer van personen. 

Tijdens de lockdown werden LGBTQI-gezinnen niet in iedere lidstaat erkend. Dit kon ertoe leiden dat, door gesloten binnengrenzen, mensen niet bij hun gezin de lockdown konden doorbrengen. 

Daarnaast zal de Commissie een wetgevend initiatief nemen om de wederzijdse erkenning van ouderschap tussen lidstaten mogelijk te maken. Wie geregistreerd is als ouder in de ene lidstaat, moet dit ook zijn in een andere lidstaat.

Ouderschap overschrijdt grenzen. Iedereen heeft recht om zich vrij te verplaatsen binnen de EU. Wie erkend is als ouder in de ene Europese lidstaat, moet dit ook zijn in andere lidstaten. 

Daarnaast wil de EU met het ‘Citizens, Equality, Rights and Values‘-programma verdere financiering mogelijk maken voor organisaties die bouwen aan een non-discriminatoire samenleving en LGBTQI-gelijkheid promoten. Zo wil de Commissie komen tot een Unie van gelijkheid. 

4: LGBTQI-gelijkheid in de wereld promoten

LGBTQI-rechten zijn mensenrechten. Iedereen zou volledig toegang moeten hebben tot zijn rechten, altijd en overal.  

De Commissie en de Europese Dienst voor Extern Optreden (EEAS) zijn van plan om leden van de LGBTQI-gemeenschap wereldwijd te beschermen, door alle mogelijk tools te gebruiken. 

Gaande van politieke dialoog met partnerlanden om discriminerende wetgeving en acties tegen LGBTQ-personen tegen te gaan. Het decriminaliseren van same-gender relaties en trans identiteiten moet sterk aangemoedigd worden en hoog op de agenda staan.  

Dichter bij huis gaan LGBTQI-rechten en de toepassing ervan ook van belang zijn in de onderhandelingen voor de uitbreiding van de EU. In de dialoog met kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten zal de EU het belang van LGBTQI-gelijkheid sterk blijven benadrukken. 

Via het Instrument for Pre-Accession (IPA) zal de Commissie organisaties financieel ondersteunen die strijden voor gelijkheid en erkenning. 

Beeld: Wikipedia
Bron: Jong CD&V 

%d bloggers liken dit: