HONGARIJE | Holebifobe en transfobe wetsvoorstellen “trekken aandacht” Europese Commissie

De holebifobe en transfobe wetsvoorstellen in Hongarije “trekken de aandacht” van de Europese Commissie, verklaarde vicevoorzitter, bevoegd voor Europese Waarden en Transparantie Věra Jourová

“Een grondwetswijziging moet voortkomen uit een breed, inclusief maatschappelijk debat”, zei Jourová. “Deze mag niet alleen in de politieke kring besproken worden.”

“Familierecht is een bevoegdheid van de lidstaten, maar lidstaten moeten wel hun internationale engagementen wat betreft mensenrechten nakomen”. 

“Lidstaten moeten ook de de Europese waarden vastgelegd in het Verdrag betreffende de Europese Unie respecteren.”

Ze verwijst naar artikel 2 van het Verdrag. 

De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.

Jourová zegt geen commentaar te kunnen leveren vooral een wet in voege is getreden, maar de gebeurtenissen “hebben de aandacht getrokken van de Commissie”.

Veroordeling?

Oost-Europa-kenner Rémy Bonny is niet onder de indruk. Hij kent de situatie in  Hongarije goed. 

“De amendementen zijn een duidelijke schending van de mensenrechten. Maar de Commissie veroordeelt al zelfs niet meer.” 

Beeld: Wikipedia

%d bloggers liken dit: