M/V/X | Jens Geerts: Waarom geen geslachtsregistratie op identiteitskaarten op basis van chromosomen?

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft op 9 november aangekondigd te onderzoeken of er een derde optie ‘X’ moet komen voor geslachtsregistratie. OUTtv-gezicht en actief social media-gebruiker Jens Geerts stelt een alternatief voor: registratie op identiteitskaarten op basis van geslachtschromosomen.

Geerts schreef een open brief gericht aan de minister. 

Van Quickenborne stelde twee denkpisten voor. Een optie ‘X’ naast de ‘V’ en de ‘M’. Of geslachtsregistratie afschaffen. De minister volgt eigenlijk gewoon het ‘Vivaldi‘-regeerakkoord en het Grondwettelijk Hof

OPEN BRIEF AAN MINISTER VAN JUSTITIE, VINCENT VAN QUICKENBORNE

Geachte minister van Justitie,
Beste heer Van Quickenborne

Een kleine week geleden las ik in de krant dat de regering mensen, die zich niet als man of vrouw identificeren, de kans wil bieden om zich als ‘X’ te laten registreren. Het feit dat u, als minister van Justitie, inclusief nadenkt over thema’s zoals genderidentiteit, kan van mijn kant uit op veel sympathie rekenen. Al vind ik het vakje ‘X’ ook te beknottend bij nader inzien.

In de media lees ik dat er momenteel slechts twee mogelijkheden besproken worden:  ofwel verwijdert men elke verwijzing naar het geslacht in onze wetgeving, zodat je aan niemand meer hoeft te vragen hoe ze geregistreerd willen staan. Ofwel creëert men naast ‘M’ en ‘V’ ook een genderneutrale ‘X’, die op de identiteitskaart en de registers van de burgerlijke stand zou komen. Omdat het leven in mijn ogen niet zwart-wit is, behalve voor Jip en Janneke dan, maak ik mij de bedenking waarom u niet een derde mogelijke oplossing laat onderzoeken? Hierbij zou men ervoor kunnen kiezen om mensen niet meer (enkel) te laten registreren met een M, V of X maar in de eerste plaats op basis van hun geslachtschromosomen, nl: 

X (1 op 2000 tot 5000 mensen);
XY (algemeen mannelijk biologisch geslacht);
XYY (1 op 1000 mensen);
XXXY (1 op 18.000 tot 50.000 mensen);
XX (algemeen vrouwelijk biologisch geslacht);
XXY (1 op 500 tot 1000 mensen).

Volgens de Belgische wet kan op dit moment iedereen zijn of haar (nog niet hun) genderidentiteit laten bepalen. Dit, vanuit de juiste gedachte dat gender en geslacht niet altijd aan elkaar gelijkgesteld zijn, máár eveneens vanuit de onjuiste gedachte dat gender (en geslacht) binair zou(den) zijn. Dat gender en geslacht als afzonderlijk worden gezien door justitie in België vind ik fantastisch. Maar enkel gender vermelden op je identiteitskaart, kan voor problemen zorgen, denk ik. Zeker op medisch vlak alsook op internationaal vlak. 

Stel: ik ga in transitie en op mijn zestigste zie ik er fysiek uit zoals ik me vanbinnen voel: 100% vrouw. Ik ben weduwe zonder vrienden of familie en ik val van een trap in een treinstation en geraak in coma. Een voorbijganger vindt me en belt de ambulance. Op mijn identiteitskaart staat ‘V’ en ik zie er ook uit als het beeld dat de meeste mensen van een stereotiepe ‘V’ hebben. Men weet niet waarom ik van de trap ben gevallen, dus men voert alle mogelijke onderzoeken op mij uit (op basis van de informatie op mijn identiteitskaart). Men vindt een kankergezwel in mijn onderbuik. Enkele weken later, nadat er ook effectief een labo-onderzoek is geweest, blijkt het kankergezwel geen kankergezwel, maar een prostaat te zijn… Ziet u mijn punt? (Ik heb het niet zelf meegemaakt, maar dit voorbeeld berust wel degelijk op waargebeurde feiten.) Als de dokters meteen geweten hadden wat de geslachtschromosomen van de patiënt geweest waren, dan had men al vanaf het begin heel wat ziektes en aandoeningen kunnen uitsluiten en had men enigszins wat tijd en medische kosten gewonnen. Ik heb nu een veel te simpel voorbeeld gebruikt omdat ik zelf geen dokter ben, maar ik weet wel dat bepaalde aandoeningen en ziektes afhankelijk zijn van iemands geslachtschromosomen (en dat weet lang niet iedere patiënt).

Een ander argument waarom het registreren van geslachtschromosomen op iemands identiteitskaart een waarde zou kunnen hebben: stel, je genderidentiteit is non-binair. Je identificeert jezelf noch als man, noch als vrouw (wat in mijn ogen zeker moet kunnen in onze sociale omgang en samenleving). Je laat een ‘X’ registreren op je identiteitskaart. Enkele jaren later moet je voor je werk naar Polen verhuizen, toevallig in een LGBTQ+-vrije zone. Je bent als non-binair persoon niet geïnformeerd over de toestand in Polen… Kan u de problemen van deze persoon al indenken? Ik zeker wel.

Daarom vind ik dat we in de eerste plaatst dringend de Belgische bevolking moeten bijscholen over ethiek, respect en etiquette als het gaat over het gebruik van de juiste voornaamwoorden wanneer we iemand aanspreken. Iemands voornaamwoorden zijn net zoals iemands voornaam: dit kan je nóóit van iemands gezicht aflezen en moeten dus bij een eerste kennismaking actief gevraagd of meegegeven worden. Dit klinkt nu misschien vreemd, maar het is enkel maar een gewoonte die aangeleerd dient te worden. Zoals het dragen van mondmaskers een gewoonte moe(s)t worden.

Verder ben ik van mening dat het ondertussen algemeen geweten moet zijn bij de bevolking, journalisten en scholieren dat het idee van binair biologisch geslacht achterhaald is. Zoals de chromosomenkaart hierboven al aangeeft, zijn ‘M’ en ‘V’ niet uitsluitend de enige twee biologische geslachten. Zo zou eveneens iedereen moeten weten dat er geen twee genders zijn. Zelfs mensen die bij hoog en laag zouden durven blijven beweren dat gender en geslacht twee dezelfde zaken zijn (wat uiteraard niet zo is), kunnen er met deze info niet omheen dat er biologisch meer dan twee geslachten zijn en dat er dus ook meer dan twee verschillende genders zijn. Hierbij komen gender en geslacht niet altijd overeen natuurlijk.

Dus concreet: moet iemands genderidentiteit gerespecteerd worden: ja, altijd. Als iemand zich identificeert als man, vrouw of non-binair persoon, dient men sociaal en ethisch gezien dit ook altijd te respecteren (los van het biologisch geslacht van die persoon). 

Maar moet daarom uitsluitend iemands genderidentiteit vermeld worden op de identiteitskaart en de registers van de burgerlijke stand? Daarop zeg ik voorlopig nee, niet uitsluitend. Ik ben er momenteel, met de informatie die ik als gewone burger beschik, van overtuigd dat de vermelding van iemands geslachtschromosomen heel wat medische en juridische hoofdpijn (zowel nationaal als internationaal) kan voorkomen.

Bedankt bij voorbaat om uw tijd te nemen om de inhoud van deze open brief te lezen en in overweging te nemen. Uiteraard pleit ik ervoor om zeker ook geneeskundigen hierover te interviewen. Het is belangrijk dat u zich correct laat informeren en aan alle mogelijke uitkomsten denkt, wat u ook beslist. Maar hopelijk biedt deze mail toch iets meer inzichten, werpt het bedenkingen op waar u en uw kabinet misschien nog niet aan gedacht hadden en kan het helpen bij het maken van uw uiteindelijke beslissing. Wat u ook besluit, ik heb als burger vertrouwen in u.

Stay safe and healthy.

Met vriendelijke groet
Jens Geerts

Beeld: Timothy Junes

Een gedachte over “M/V/X | Jens Geerts: Waarom geen geslachtsregistratie op identiteitskaarten op basis van chromosomen?

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: