LGBTQIA+ bij expliciete doelgroepen nieuw personeelsbeleid Stad Gent

Stad Gent heeft een nieuw personeelsbeleid voorgesteld, waarbij gemikt wordt om meer minderheden aan te werven. Holebi, transgender, queer en intersekse sollicitanten vormen een van de doelgroepen. 

Zij krijgen bij selecties de voorkeur op andere gelijkwaardige kandidaten, tot de beoogde instroom bereikt is.

“Tegen 2025 willen we dat 30% van de nieuwe collega’s een buitenlandse herkomst heeft, met expliciete aandacht voor functies op A- en B-niveau”, vertelt schepen van Personeel Bram Van Braeckevelt (Groen) op de website van Stad Gent.

“Ten tweede streven we naar in totaal 2% collega’s met een arbeidsbeperking. Ook personen die behoren tot de LGBTQIA+-gemeenschap zijn een doelgroep. De Stad wil af van het binaire man-vrouwdenken en wil het hele spectrum aan genderexpressies een plek geven op de werkvloer.”

“Tot slot komen er acties gericht naar alle huidige medewerkers, om samen aan de slag te gaan met diversiteit binnen de teams. Stad Gent richt zich op al die doelgroepen, maar erkent tegelijk het principe van intersectionaliteit: veel mensen behoren tot verschillende doelgroepen.”

Beeld: Wikipedia
Bron: Stad Gent, Groen Gent 

%d bloggers liken dit: