Mensenrechtenhof veroordeelt Zwitserland voor uitzetting homoman naar Gambia

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen (EHRM) in Straatsburg heeft Zwitserland veroordeeld voor de uitzetting van een homoseksuele man naar Gambia. Het Hof stelt dat Zwitserland het risico van de eiser in zijn land van herkomst verkeerd inschatte.

Het EHRM waakt over de navolging van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat ook ondertekend is door de eeuwig neutrale Helvetische Confederatie

De eiser kwam toe in Zwitserland in 2008. In 2014 besliste het Zwitsers gerecht dat de man het land moest verlaten. De situatie voor LGBT’s in Gambia was volgens de Zwitserse rechters verbeterd. 

Strafbaarheid onvoldoende

Het EHRM oordeelt dat de strafbaarheid van homoseks, in casu in Gambia, op zich onvoldoende is om de zaak te laten behandelen door het Mensenrechtenhof.

Maar datzelfde Hof oordeelt dat de Zwitsers onvoldoende onderzochten of de Gambiaanse autoriteiten de eiser bij terugkeer in het vaderland zouden kunnen beschermen. 

Uit het proces bleek dat de Gambiaanse overheid holebi’s niet wil beschermen. Die informatie komt van de Britse Home Office, het ministerie van Binnenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk

Unaniem

De zeven rechters oordeelden unaniem dat Zwitserland artikel 3 van het EHRM had geschonden. Dat artikel verbiedt onmenselijke en mensonterende behandelingen. 

Zwitserland moet 14.500 euro betalen aan de eiser.

Beeld: Wikipedia
Bron: AFP

%d bloggers liken dit: