Coronavirus treft LGBT’s extra hard en leidde tot meer uitsluiting en geweld

De COVID-19-pandemie trof en trof holebi’s en transgenders extra hard en leidde tot meer uitsluiting en geweld. Dat zegt Victor Madrigal-Borloz uit Costa Rica, onafhankelijk expert voor seksuele oriëntatie en genderidentieit bij de Verenigde Naties

Madrigal-Borloz stelde zijn ‘Report on the impact of the COVID-19 pandemic on the human rights of LGBT persons‘ voor aan de algemene vergadering van de VN. 

Zijn rapport lijst verschillende problemen op, waaronder maar niet uitsluitend meer intrafamiliaal geweld en een moeilijkere toegang tot hiv-behandeling. 

Buitenproportioneel

“COVID-19 heeft een buitenproportionele impact op LGBG-mensen”, zegt Madrigal-Borloz. “Anticoronamaatregelen hebben veelal – er zijn enkele uitzonderingen – uitsluitingen jegens LGBT’s gereproduceerd en uitvergroot.”

“Anticoronamaatregelen horen vrij van geweld en discriminatie te zijn.”

In uw vijandig kot

De onafhankelijk expert wijst naar LGBT’s die net als iedereen moesten leven met lockdowns en confinements. Deze maatregel is bijzonder hard voor wie een homofobe of transfobe thuissituatie moet ondergaan. 

Dit leidt tot meer isolatie, meer stress en meer geweld. Vooral bij oudere en bij jongere LGBT’s. 

50% van de LGBT’s in Iran ervoer meer geweld. De meeste landen in Europa rapporteren meer huiselijk geweld. 

Mentaal

Corona en anticoronamaatregelen hebben uiteraard een negatieve impact op welzijn en welbevinden. 

Statistieken

LGBT’s zijn niet alleen zwaarder getroffen omwille van hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie, maar ook omdat ze oververtegenwoordigd zijn in armoede, dakloosheid en groepen zonder gezondheidszorg. 

23% van de mensen met hiv hebben nu geen toegang meer tot medische opvolging. 

Afleidingsmanoeuvre

Madrigal-Borloz stelt ook vast dat regeringen corona als afleidingsmanoeuvre gebruiken om de mensenrechten van LGBT’s te beknotten. Hongarije wil de administratieve wijziging van geslachtsregistratie onmogelijk maken. Een streep door de rekening van transgender mensen

Positieve voorbeelden

De expert stipt ook goede praktijken aan. In Spanje en in Peru is er aandacht geweest voor opvang en opvolging van LGBT’s. 

Gewaarschuwd

Eerder dit jaar waarschuwden VN-Hoogcommissaris voor de Rechten van de Mens Michelle Bachelet uit Chili en Madrigal-Borloz zelf nog voor misbruiken.

Beeld: Wikipedia
Bron: Gay Star News

%d bloggers liken dit: