NEDERLAND | Forse daling in nieuwe hiv-diagnoses

In Nederland zijn in 2019 580 nieuwe hiv-diagnoses geteld. In 2015 waren dat er 890. “Met deze daling komt het doel in zicht van tenminste de helft minder hiv-diagnoses in 2022 ten opzichte van 2015”, aldus de Stichting HIV Monitoring (SHM) van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam.

“Met minder hiv-diagnoses en minder recent opgelopen hiv-infecties ligt ons land goed op koers om diverse doelen uit het Nationaal Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid te halen.”

“Deze nieuwste gegevens maken me optimistisch dat het overal in Nederland mogelijk moet zijn de laatste stappen te zetten naar een land waar niemand meer hiv krijgt en ook niemand meer aan aids overlijdt”, zegt SHM-directeur prof. dr. Peter Reiss

“Om dit ultieme doel te bereiken moeten we nu nog preciezer te werk gaan. Dat betekent de juiste personen op tijd, op de juiste plek en het juiste moment testen en hen daarmee op tijd toegang geven tot de juiste hiv-preventie en zorg. Dat is niet eenvoudig maar zeker mogelijk en de gegevens uit alle regio’s van Nederland die we blijven verzamelen kunnen daarbij uitstekend helpen.”

Oud en nieuw

In geval van een nieuwe hiv-diagnose kan er sprake zijn van een al jaren bestaande, maar niet eerder ontdekte, hiv-infectie, of van een pas kortgeleden opgelopen nieuwe hiv-infectie. 

Meestal is bij iemand met een al jaren bestaande infectie dit op het moment van diagnose duidelijk af te leiden uit bepaalde ziekteverschijnselen en/of een al sterk verminderde afweer bij bloedonderzoek. 

Of een infectie recent is opgelopen is helaas lang niet altijd duidelijk, vooral als iemand in het recente verleden niet al eens eerder op hiv is getest en toen een negatieve testuitslag had. Met wiskundige methoden is het mogelijk om toch een betrouwbare schatting te maken van het aantal recent opgelopen nieuwe hiv-infecties. 

Daarom worden deze gerapporteerd als geschat aantal nieuwe infecties.

-76% bij homo- en biseksuele mannen

De nieuwe cijfers van SHM laten ook een afname van het geschat aantal recent opgelopen hiv-infecties zien. Dit wijst op een afnemende verdere verspreiding van hiv. Nieuwe hiv-infecties zijn naar schatting met 72% gedaald, van 960 in 2010 naar 270 in 2019. 

Bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) gaat het in diezelfde periode om een daling van 76%, van 690 naar 160.

93%

Naar schatting waren er eind 2019 volgens SHM 23.700 mensen met hiv in Nederland, van wie 93% zich heeft laten testen en dus zijn hiv-status kent. Van hen wordt 93% behandeld met hiv-medicatie. 

Bij 96% van die groep mensen met hiv is het virus zo onderdrukt dat het niet meer meetbaar in het bloed en niet meer doorgegeven kan worden. Regionale cijfers laten zien dat deze drie percentages overal in Nederland boven de 90% liggen.

Hiermee is het hele land goed op weg naar drie keer 95 procent waarnaar het Nationaal Actieplan streeft voor 2022. 

Ook stelt het Nationaal Actieplan dat in 2022 niemand in Nederland meer aan aids mag overlijden. In 2019 waren dat 18 mensen, bijna altijd mensen die zonder het te weten al jaren hiv hadden.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: