ANTWERPEN | Betoging tegen seksistisch en LGBTQI+foob geweld, op zaterdag 28 november

Morgen houdt Campagne ROSA een staande coronaproof-actie aan de Groenplaats in Antwerpen in het kader van de Internationale Dag Tegen Geweld op Vrouwen van 25 november. Er wordt betoogd tegen seksistisch, holebifoob en transfoob geweld. 

WAAROM ACTIE VOEREN TEGEN GEWELD OP VROUWEN?

Seksisme bestaat op veel manieren. Feminicides, fysiek en seksueel geweld – waar meer dan een derde van de vrouwen en meer dan de helft van de LGBTQI+mensen in België tijdens hun leven mee te maken krijgen (WHO-cijfers). Ongepast gedrag en opmerkingen, maar ook economisch geweld door een oververtegenwoordiging van vrouwen en LGBTQI+mensen in onzekere situaties. Pesterijen in de openbare ruimte zijn nog steeds even frequent. Vrouwen worden (anno 2020!) nog regelmatig de toegang tot lessen ontzegd omwille van hun kledij, omdat “het hun klasgenoten en hun mannelijke leraren van streek zou kunnen brengen”. Kleding wordt ook gebruikt om seksistisch gedrag – aanranding of zelfs verkrachting – te rechtvaardigen: “in die outfit kon ze niet anders dan instemmen”.

Door de gezondheidscrisis en de lockdown werd er eindelijk meer aandacht gegeven aan wat er in de besloten kring van het huis gebeurt. De hulpoproepen voor huiselijk geweld zijn verdrievoudigd tijdens de lockdown! De “onzichtbare” werknemers in de essentiële sectoren (zorg, distributie, schoonmaak … ) – waar vrouwen in de meerderheid zijn – werden plots zichtbaar. Nu maakt men van hen heldinnen. In realiteit ondergaan ze onzekere arbeidsomstandigheden: deeltijds en tijdelijk werk, onbetaald overwerk, een verhoogd gezondheidsrisico en een uurloon dat vaak lager is dan €14/u bruto.

Onzekerheid maakt ons kwetsbaarder voor andere vormen van geweld. Hoe kun je pesterijen op het werk aan de kaak stellen als je bang bent je job te verliezen en je geen alternatief hebt (werkloosheid, andere job)? Hoe gaan we weg uit een gewelddadige gezinssituatie als ons inkomen onvoldoende is om alleen te wonen? Individueel is het moeilijk om te reageren; samen staan we sterker!

Het hele systeem is schuldig!

Dat onze lichamen verkoopobjecten zijn geworden, dat er lage lonen zijn, dat er racisme, seksisme en LGBTQI+fobie is, komt maar één groep van de bevolking ten goede: degenen die de macht hebben, de ultrarijken. Zij zagen hun fortuin met 28% toenemen tijdens de gezondheidscrisis. Om die pandemie te te stoppen, is “opvoeding” onvoldoende. Het probleem is structureel, het hele systeem moet weg!

CONCRETE EN NOODZAKELIJKE EISEN

We eisen kwaliteitsvol onderwijs, maar ook betere ondersteuning van slachtoffers. Stop de objectivering van onze lichamen: die dient enkel om winst te maken. Dat alles moet gecombineerd worden met de eis voor economische onafhankelijkheid waarmee we gewelddadige situaties echt kunnen ontvluchten, zodat we echte keuzes te kunnen maken in ons leven.

Mijn lichaam, mijn keuze:

– Stop de verkrachtingscultuur.

– Voor het recht om je te kleden zoals je zelf wenst

– Stop de commercialisering van onze lichamen.

– Voor seksuele voorlichting die ingaat op begrippen als toestemming, gender, seksuele geaardheid, enz.

– Voor een volledige decriminalisering van abortus en gratis hoogwaardige anticonceptie.

– Voor een beleid dat ons een keuze biedt.

– Meer publieke financiering voor opvanghuizen voor slachtoffers van geweld (vrouwen, gezinnen, LGBTQI+mensen), in sociale huisvesting, in de sociale sector, in onderwijs, in openbaar vervoer …

– Voor een inkomen waarmee we financieel onafhankelijk kunnen zijn: een uurloon van min. €14 bruto, een maandelijks pensioen van min. € 1.500 netto-ongeacht loopbaan, alle uitkeringen boven de armoedegrens.

– Solidariteit met vrouwen zonder papieren: regularisatie voor iedereen.

De emancipatie van vrouwen vereist een samenleving die gebaseerd is op het voorzien in de noden van iedereen. Dat kan enkel in een socialistische maatschappij!

Afspraak om 14u aan de Groenplaats! Graag tot dan!

Praktische informatie.

Beeld: Timothy Junes
Bron: ROSA

%d bloggers liken dit: