NEDERLAND | Veel aandacht voor kwetsbare LGBTI’s tijdens emancipatiedebat in Tweede Kamer

Tijdens het debat met minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven (D66) over het emancipatiebeleid in Nederland vroegen veel Kamerleden aandacht voor kwetsbare holebi, transgender en intersekse personen. 

Zo vroegen D66 en GroenLinks om steun voor LGBTI-asielzoekers die zich in AZC’s vaak onveilig voelen. Minister Van Engelshoven beloofde daarover in gesprek te gaan met staatssecretaris voor Asiel Ankie Broekers-Knol (VVD). 

Ook beloofde ze op aandringen van D66 en GroenLinks met minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA) te gaan praten over voortzetting van de steun aan Zonder Stempel

Dat is een project voor LGBTI’s met een beperking. Bij de behandeling van de VWS begroting eind november zal er naar verwachting aandacht zijn voor steun aan ‘roze’ ouderen.

Dak- en thuisloze LGBTI’s

De Tweede Kamer wil dat de regering tempo maakt bij de opvang van dak- en thuisloze LGBTI’s.

Transitieverlof

Op aandringen van GroenLinks, PvdA en D66 beloofde minister Van Engelshoven dat er nog dit jaar een rapport naar de Kamer gaat over de mogelijkheid van transitieverlof voor transgender personen. Dezelfde partijen vroegen de minister om een verbod op operaties aan de geslachtskenmerken van intersekse kinderen zonder expliciete toestemming. De minister zegde toe dat de Kamer daarover medio 2021 een rapport ontvangt. Verder komt er nog dit jaar een regeringsstandpunt over het verbieden van zogenaamde LGBTI-genezing.

Aanpak geweld

Vera Bergkamp (D66) en Kirsten van den Hul (PvdA) drongen aan op meer maatregelen tegen holebifoob en transfoob geweld. Bergkamp stelde voor om daarvoor extra geld beschikbaar te stellen. Over haar voorstel wordt in december gestemd.

Polen en Hongarije

Onder meer Lenny Geluk (CDA), Zohair El Yassini (VVD) en Kirsten van den Hul vroegen aandacht voor de verslechterende situatie voor LGBTI’s in landen als Polen en Hongarije

Een voorstel van VVD en SP om de Nederlandse inzet voor LGBTI’s in de Europese Unie te versterken, kreeg steun van alle partijen behalve PVV, SGP, Forum en Van Haga. PvdA en D66 stelden voor dat Nederland zich internationaal blijft inzetten voor LGBTI-mensenrechten en kregen daarvoor steun van alle partijen behalve PVV, ChristenUnie, SGP, Forum en Van Haga.

Minister Van Engelshoven beloofde in gesprek te gaan met minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) om de Nederlandse steun aan Centraal- en Oost-Europese LHBTI-organisaties voort te zetten.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: