ANTWERPEN | Holebikoppels worden niet structureel gediscrimineerd op huurmarkt

Vrouwen, mensen met een niet-Belgische naam en mensen met een fysieke handicap maken beduidend minder kans op een huurwoning in Antwerpen. Holebikoppels worden niet gediscrimineerd. Dat blijkt uit praktijktests uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel.

Prof. dr. Pieter-Paul Verhaeghe, Billie Martiniello en Abel Ghekiere van de vakgroep sociologie van de VUB onderzochten discriminatie op de professionele huurwoningmarkt van Antwerpen. Het ging om een academische nulmeting met praktijktesten in opdracht van het Antwerpse stadsbestuur. 

Holebi’s

Uit de resultaten blijkt dat homoseksuele en lesbische koppels niet systematisch worden gediscrimineerd door vastgoedmakelaars op de Antwerpse huurwoningmarkt tijdens de eerste fase van het verhuurproces. 

“Voor homoseksuele en lesbische koppels bedragen de nettodiscriminatiegraden voor mails, sms en voicemails tezamen respectievelijk -3% en -1%, maar deze waarden zijn niet significant”, schrijven de onderzoekers. 

“Wanneer we enkel kijken naar de telefonische reacties vinden we in beide gevallen een nettodiscriminatiegraad van 5%, maar dit percentage is niet significant afwijkend van nul (p > 0,10). Ook wanneer we enkel naar de reacties via mail kijken wordt er geen significante discriminatie vastgesteld.”

“Ook in de uitnodigingskansen voor een plaatsbezoek zijn er geen significante verschillen tussen homoseksuele en lesbische koppels in vergelijking met heteroseksuele koppels. Zowel homoseksuele als heteroseksuele koppels hebben een uitnodigingskans van 51% indien we zowel de mails als de sms/voicemails in beschouwing nemen. Lesbische koppels vergeleken met heteroseksuele koppels hebben beiden een uitnodigingskans van 54% voor mails, sms en voicemails tezamen. 

“De verschillende uitnodigingskansen van 51% en 54% bij heteroseksuele koppels zijn te wijten aan fluctuaties in uitnodigingskansen doorheen de testrondes. De minieme verschillen in uitnodigingskansen wanneer mails, sms en voicemails apart worden bekeken, zijn niet significant. Ook indien er wordt rekening gehouden met de huurprijs van een woning en het aantal slaapkamers die een woning bezit, verandert er niets aan deze uitnodigingskansen. Hieruit leiden we af dat homoseksuele en lesbische koppels niet minder worden uitgenodigd voor een plaatsbezoek dan heteroseksuele koppels.”

Beperkingen

De onderzoekers merken op dat er beperkingen zijn aan de uitgevoerde praktijktests. 

Ten eerste werd de discriminatie enkel tijdens de eerste fase van het verhuurproces onderzocht, zijnde het al dan niet de mogelijkheid krijgen om de huurwoning te kunnen bezichtigen. 

“Hoogstwaarschijnlijk wordt er ook gediscrimineerd tijdens en na het plaatsbezoek. Het is niet onmogelijk dat de seksuele geaardheid van een kandidaat-huurder meer een rol speelt in de latere fasen van het verhuurproces. Tijdens deze latere fasen wordt de genderexpressie van de kandidaat immers meer zichtbaar, waardoor verwacht kan worden dat homoseksuele en lesbische kandidaten dan meer met discriminatie te kampen kunnen hebben.”

Samenvatting van het onderzoek.
Het onderzoek.

Beeld: PublicDomainPictures, Pixabay
Bron: Pieter-Paul Verhaeghe, VUB

Een gedachte over “ANTWERPEN | Holebikoppels worden niet structureel gediscrimineerd op huurmarkt

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: