NEDERLAND | E-learning over een veilige omgeving voor LGBTI-jongeren op school

Movisie, COC Nederland en 113 Zelfmoordpreventie in Nederland hebben een e-learning ontwikkeld voor onderwijsprofessionals. Deze tool helpt bij het creëren van een veilige omgeving op school voor jonge LGBTI’s  en jongeren die twijfelen over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. 

Naast informatie over het creëren van een veilige schoolomgeving biedt de tool praktische tips en handvatten om met leerlingen in gesprek te gaan en hulp te bieden waar nodig. 

De e-learning is erop gericht om LGBTI-jongeren steun en acceptatie te bieden, vooral als jongeren met zichzelf in de knoop zitten. 

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat jongeren uit de LGBTI-gemeenschap vijf keer vaker aan zelfdoding denken en vier keer vaker een poging tot zelfdoding doen, in vergelijking tot leeftijdsgenoten die hetero zijn.

De e-learning is ontwikkeld door Movisie, COC Nederland en 113 Zelfmoordpreventie, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Het doel is het terugdringen van suïcidaliteit bij kwetsbare jongeren. De module vloeit voort uit de tweede landelijke agenda suïcidepreventie (2018-2021). 

Leerdoelen

In de e-learning komt het signaleren van suïcidale gevoelens en depressiviteit aan bod, en wordt uitgelegd hoe onderwijsprofessionals een gesprek over seksuele en genderdiversiteit aan kunnen gaan met een leerling. 

Daarnaast krijgen zij tips en tricks om een LGBTI-inclusieve omgeving te creëren en wordt doorverwezen naar instanties die hulp bieden op dit vlak. De module bestaat uit reflectie op eigen kennis en bewustzijn, basiskennis over de thematiek en casuïstiek om mee te oefenen. 

Deze casuïstiek is herkenbaar voor onderwijsprofessionals en is gebaseerd op interviews met docenten en leerlingen. De video’s zijn gepubliceerd op de websiteiedereenisanders.nl.

Campagne ‘Iedereen Is Anders’

De e-learning is onderdeel van de campagne ‘Iedereen is Anders‘. De centrale boodschap van deze campagne is: jij bent oké zoals je bent. 

Ook hier is het depressie- en suïcidepreventie het doel, door jongeren zelf te empoweren, maar ook de omgeving van de jongeren te informeren over vragen of uitdagingen van LGBTI-jongeren op dit vlak. 

Omdat jongeren het grootste deel van hun tijd doorbrengen op school, is het cruciaal dat in het onderwijs oog is voor seksuele en genderdiversiteit. Om een veilige omgeving te creëren voor iedere leerling.

De e-learning is te gratis te doorlopen via de Movisie Academie. Om de e-learning te doorlopen is het nodig om een account aan te maken. Deze wordt voor sociaal professionals geaccrediteerd bij het Registerplein.

Beeld: Wikipedia
Bron: Movisie

%d bloggers liken dit: