RAPPORT | Opvoedingsondersteuning en steun in de sociale omgeving van LGBTI-personen

In opdracht van çavaria deed stagiaire Jara Van Wiele, studente uit de master Gender en Diversiteit, een onderzoek naar het gezinsleven van LGBTI+-personen.

Haar onderzoek resulteerde in richtlijnen voor het toekomstige (lobby)werk van çavaria rond gezinsondersteuning van gezinnen waar één of meerdere kinderen LGBTI+ is. 

“In welke mate is er momenteel sprake van preventie, interventie en opvang in Vlaanderen? Op basis van interviews en literatuuronderzoek zocht Jara uit welke acties wij en onze partnerorganisaties nog kunnen ondernemen.”

Het welzijn van LGBTI-personen is hoger wanneer ze steun ervaren binnen de directe sociale omgeving, zoals hun gezin en familie. Deze sociale steun versterkt de gezondheid van LGBTI-personen.

Het aanbieden van duidelijke en toegankelijke informatie aan hun directe omgeving kan een rol spelen in de preventie van gezondheidsproblemen, maar wat als het toch mis loopt? 

Op welke manieren kan er ingegrepen worden als een LGBTI-kind zich thuis niet meer welkom voelt? Inzetten op interventie is, in combinatie met preventief werken, van groot belang. Het ontbreken van sociale steun kan namelijk, naast het groter risico op gezondheidsproblemen, leiden tot thuis- of dakloosheid.

In het onderzoeksrapport wordt gekeken naar welke stappen er al zijn gezet en welke er nog kunnen worden ondernomen om gezinnen van LGBTI-personen te ondersteunen.

Het onderzoeksrapport.

Beeld: Public Domain Archive, Pixabay
Bron: çavaria

%d bloggers liken dit: