69 VN-lidstaten bestraffen homoseks

Wereld-LGBTI-koepel ILGA telt 69 lidstaten van de Verenigde Naties die homoseks(ualiteit) bestraffen. 34 van deze 69 bestraften ook mensen voor homoseks.

Dit jaar decriminaliseerde Gabon homoseks. Omdat de decriminalisatie van homoseks in Bhutan nog niet effectief is, is deze niet meegeteld. In Soedan is homoseks nog strafbaar, maar niet meer met de doodstraf. 

Meer dan strafwet

State-sponsored homophobia of homofobie door de staat zoals ILGA het noemt omvat meer dan homoseks bestraffen. Praten over LGBTQI-kwesties verbieden (‘verbod op homopropaganda’), LGBTI’s vervolgen omdat ze bijeenkomen of vervolgen omwille van ‘openbare zedenschennis’.

De coronapandemie heeft holebifobe en transfobe contexten alleen maar verscherpt 

Andere statistieken

 • 67 landen bestraffen homoseks expliciet, twee de facto. Daarbij komen de niet-onafhankelijke entiteiten de Cookeilanden, Gaza en Palestina en sommige delen van Indonesië.
 • 6 landen voorzien de doodstraf voor homoseks: Jemen, Saoedi-Arabië, Brunei, Iran, Mauritanië en in delen van Nigeria.
 • In 5 landen kán homoseks leiden tot de doodstraf, maar de wet is daar onduidelijker. Afghanistan, Qatar, Pakistan, Somalië (met Somaliland) en de Verenigde Arabische Emiraten.
 • 42 lidstaten hebben wetten die zogeheten homopropaganda verbieden of beperken.
 • 51 landen staan LGBT-organisaties niet toe officieel te bestaan. 
 • 28 landen erkennen huwelijken van holebikoppels.
 • 32 landen erkennen holebigezinnen op een of andere manier.
 • 28 landen laten adoptie door holebikoppels toe. 
 • 32 lande voorzien een mee-oudererkenning. 
 • 81 landen hebben antidiscriminatiewetten die LGBT’s beschermen op het werk. In 2000 waren dat er 15.
 • 11 landen beschermen LGBT’s in de grondwet.`
 • 57 landen hebben brede LGBTI-inclusieve antidiscriminatiewetten.
 • 48 VN-lidstaten voorzien zwaardere straffen voor holebifobe en transfobe haatmisdrijven.
 • 45 landen bestraffen holebifobe en transfobe haartspraak.
 • 4 landen hebben een nationaal verbod op conversietherapie. 

Beeld: Wikipedia
Bron: ILGA

%d bloggers liken dit: