Tsjechië moet haat op grond van homoseksualiteit en (trans)gender opnemen in Strafwetboek

Net als Slowakije moet Tsjechië meer doen voor Roma-kinderen en meer doen voor holebi, transgender en intersekse burgers. Dat oordeelt de Europese Commissie Tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa.

Ook Tsjechië wordt aangemaand een actieplan tegen discriminatie, haatmisdrijven en haatspraak jegens LGBTI’s op te stellen. Het land moet discriminatie, haatmisdrijven en haatspraak jegens LGBTI’s meten, rapporteren en onderzoeken. 

Tsjechië creëerde in 2016 weliswaar de mogelijkheid voor holebikoppels om hun huishouden te registreren in een samenlevingscontract, maar er zijn nog ongelijkheden zoals weduwenpensioenen en uitkeringen. 

Medische eis

Net als Slowakije moeten mensen die van geslachtsregistratie en geslachtsaanduiding willen veranderen, in Tsjechië ook lichamelijk ingrepen laten uitvoeren, inclusief sterilisatie. De zogeheten medische eis voor transgender mensen. 

Deze medische eis druist in tegen arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), dat waakt over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Strafwetboek

De ECRI raadt Tsjechië aan aanzetten tot haat op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en seksekenmerken (SOGIESC) op te nemen in het Strafwetboek. 

Beeld: Wikipedia

%d bloggers liken dit: