‘1712’ van Kids With Buns, een song als statement tegen seksueel geweld

Op donderdag 17 december (17/12) wordt het nummer ‘1712‘ van de band Kids With Buns gelanceerd als statement tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met dit nummer wil de groep dit thema bespreekbaar maken en het telefoonnummer 1712 in de kijker plaatsen. 

Het afgelopen jaar kreeg 1712 meer oproepen over seksueel geweld. De meeste van die oproepen gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen minderjarigen.

Vooral minderjarige slachtoffers

Van de duizenden slachtoffers van geweld over wie burgers 1712 contacteren, registreert 1712 seksueel geweld bij 11% à 12 % van de gevallen als belangrijkste vorm van geweld. Dit jaar gaat  het over bijna 1.000 (mogelijke) slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Bij oproepen naar 1712 wordt seksueel geweld vaak vermeld als onderdeel van kindermishandeling (10% van de oproepen, N: 575, periode januari – november) en geweld tussen volwassenen (16%, N: 129). Opvallend: bij 56% van de oproepen over geweld tussen minderjarigen is seksueel grensoverschrijdend gedrag de belangrijkste problematiek (N: 116).

Wim Van de Voorde, coördinator van hulplijn 1712: “Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een realiteit die vele kinderen en jongeren meemaken. Uit onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen weten we dat een op vijf meisjes en een op tien jongens op minderjarige leeftijd een ernstige vorm van grensoverschrijdend gedrag meemaakt.”

“De oproepen naar 1712 bevestigen die hoge cijfers. De oproepen die we krijgen gaan over alle vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag: over seksueel misbruik in het gezin, seksuele intimidatie in de publieke ruimte,  grensoverschrijdend gedrag op school, de sportclub of in een relatie. 

“De contactnemers zijn slachtoffers of mensen in de nabije omgeving van het slachtoffer zoals familie en vrienden. De meeste van die ervaringen blijven onder de radar van hulpverlening en justitie. Dit vormde een drijfveer voor Kids With Buns om dit nummer te schrijven en ‘1712’ te noemen.”

Een nummer voor een nummer

Kids With Buns is de band van Marie Van Uytvanck (21) en Amber Piddington (19). 

Het duo haalde dit jaar de halve finale van Humo’s Rock Rally en werd ook geselecteerd voor De Nieuwe Lichting 2021 van Studio Brussel

Op 17/12 lanceert de groep dus hun allereerste single ‘1712’, een song over seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Marie: “Meisjes en vrouwen hebben nog vaak te maken met ongewenste aanrakingen, de angst om gedrogeerd worden als ze uitgaan of lopen ze ’s nachts met een angstig gevoel over straat lopen.  Al te vaak wordt dit probleem gerelativeerd of genegeerd, en met het nummer 1712 willen we dit probleem bespreekbaar maken.”

Amber: “Ik ken vele vriend(inn)en die misbruikt of geïntimideerd zijn geweest. Met het nummer willen we bewustzijn over de problematiek creëren en mensen een hart onder de riem steken bij mensen die zoiets hebben meegemaakt.”

Over de 1712-dag

Op 17 december plaatst de Vlaamse hulplijn 1712 zijn werking en een thema in de kijker. Dit jaar is dit seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V): “Eind oktober lanceerde de Vlaamse regering het Actieplan voor de bestrijding van seksueel geweld waarin onder andere hulplijn 1712 naar voren wordt geschoven als belangrijke hulplijn voor slachtoffers en betrokkenen bij seksueel geweld.” 

“Deze 1712-dag is één van de vele bewustmakingsacties naar slachtoffers en betrokkenen van seksueel geweld die 1712 de komende jaren zal organiseren. Bewustmaking over anonieme en professionele hulpverlening blijft nodig want de meeste mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaken, zetten niet de stap naar hulpverlening.”

‘1712’ – Kids With Buns

I shouldn’t be out at this time of the night, grab another cigarette to keep myself occupied

Isn’t it sad, isn’t useless, isn’t it

And my cup gets filled up out of the drudgery it pulls me up

Isn’t it sad, isn’t useless, isn’t it

You’re looking for a pretty face in the wrong place

You’re eyeing down some girl’s dress to undress

You’re looking for a pretty face in the wrong place
You’re eyeing down some girl

I keep pouring glasses, you keep up your hopes
I see what you’re doing but you don’t know that I know

Aren’t you sad, aren’t you useless, aren’t you

And then there’s more to my drink, but it’s too late to get to the sink

Isn’t it sad, isn’t it useless
It’s just an excuse

I keep looking around, feet pinned to the ground

Why did I never point it out?

You’re looking for a pretty face in the wrong place You’re eyeing down some girl’s dress to undress
You’re looking for a pretty face, but I’m an empty case 
You’re touching my back like you want to
You’re looking for a pretty face in the wrong place You’re eyeing down some girl’s dress to undress
You’re looking for a pretty face in the wrong place You’re eyeing down some girl.

Beeld: Zeb Coene voor Kids With Buns

%d bloggers liken dit: