Transgender Infopunt verontrust door beperking transgenderzorg voor jongeren

De ‘Bell v. Travistock‘-zaak in het Verenigd Koninkrijk heeft de internationale transgenderzorggemeenschap geshockeerd. Zo ook het Transgender Infopunt van het UZ Gent

Het Koninklijk Hoofdgerechtshof van Engeland en Wales heeft in die zaak begin december geoordeeld dat kinderen en adolescenten onder 16 jaar geen geïnformeerde toestemming kunnen geven voor het gebruik van puberteitsremmers

Concreet betekent dit dat wie in het Verenigd Koninkrijk puberteitsremmers wil voorgeschreven krijgen, hiervoor eerst toestemming zal moeten vragen aan de rechtbank. Dit zorgt ervoor dat de toegang tot transgenderzorg voor jongeren onder 16 jaar sterk wordt bemoeilijkt, ondanks de duidelijke positieve invloed van deze behandeling op de mentale gezondheid van transgender jongeren die uit vrijwel elk onderzoek naar voor komt.

Gezamenlijk statement

Heel wat professionele organisaties brachten nu gezamenlijk een statement uit over hormonale behandeling voor transgender jongeren. Hierin onderstrepen ze de positieve effecten van zowel genderbevestigende hormonen als puberteitsremmers en stellen ze dat geen toegang krijgen tot deze behandeling juist schadelijke gevolgen heeft.

Het gebruik van puberteitsremmers voor transgender adolescenten is een algemeen aanvaarde en wereldwijd geprefereerde praktijk in de transgenderzorg, die ook werd opgenomen in internationale richtlijnen, zo stellen de ondertekenaars. Het doel van puberteitsremmers is net het voorkomen van psychisch lijden dat gepaard gaat met veranderingen tijdens de puberteit. 

Puberteitsremmers zijn bovendien omkeerbaar, en zorgen ervoor dat jongeren rustig kunnen beslissen of ze een verdere transitie overwegen of niet. De beslissing over de capaciteit van een jongere om geïnformeerde toestemming te geven voor deze behandeling, hoort gemaakt te worden door een hulpverlener gespecialiseerd in transgenderzorg die de jongere opvolgt, niet door een rechter. 

Dit staat ook zo bepaald in de internationale richtlijnen, de WPATH Standards of Care en Endocrine Society Clinical Practice Guidelines.

TIP

Prof. dr. Joz Motmans, coördinator van het TIP, en prof. dr. Guy T’Sjoen, diensthoofd endocrinologie aan het UZ Gent, zijn erg blij met de snelle reactie uit professionele hoek.

“We voelen ontzettend mee met de jongeren en ouders die in de VK zich nu geconfronteerd zien met een extra juridisch obstakel, naast de reeds lange wachtlijsten. Dit creëert extra onnodig leed,  want alle beschikbare wetenschappelijke evidentie spreekt zich positief uit over de effecten van puberremmers. Onze collega’s in het VK zijn in shock, en we voelen sterk met hen mee.”

Ook Amnesty International UK en Liberty brachten gezamenlijk een statement uit over deze rechtszaak, waarin ze het belang van toegang tot gezondheidszorg voor kinderen en adolescenten onderstrepen. 

Transgender Europe (TGEU) drukte eveneens bezorgdheid uit over deze ontwikkelingen.

Beeld: Wikipedia
Bron: Transgender Infopunt

%d bloggers liken dit: