NEDERLAND | Ministerie wil iedereen met baarmoeder betrokken bij bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Nederland onderzoekt hoe mensen met een baarmoeder die niet als vrouw geregistreerd staan wel uitgenodigd kunnen worden voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

In Nederland worden nu alleen mensen die als vrouw staan geregistreerd opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Trans* personen met een baarmoeder die een M of een X in hun paspoort hebben worden niét opgeroepen, en dat veroorzaakt praktische problemen en een risico voor hun gezondheid.

Transgender Netwerker Nederland (TNN) drong daarom eerder dit jaar aan op actie. “We vroegen de staatssecretaris om trans personen met een baarmoeder naast vrouwen ook op te nemen in de regeling voor bevolkingsonderzoek.”

Privacy

De brief van VWS erkent dat het bevolkingsonderzoek nu nog niet goed toegankelijk is voor mensen die niet als vrouw staan geregistreerd en dat dit gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. 

Daarom komt er onderzoek naar mogelijkheden om trans mensen bij wie de geslachtswijziging zichtbaar is in de Basisregistratie Personen te kunnen uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek, met inachtneming van hun privacy.

TNN vindt dit een positieve ontwikkeling. Het is belangrijk dat ook trans mannen en non-binaire mensen met een baarmoeder worden opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek, terwijl óók de privacy van deze personen in acht wordt genomen. Ook zijn wij blij dat dat er met klinieken gesproken gaat worden hoe zij hierin een rol willen nemen. TNN kijkt uit naar de uitkomsten.

Beeld: Wikipedia
Bron: Travestie.org

%d bloggers liken dit: