NEDERLAND | Tweede Kamer steunt projecten rond LGBT-senioren, LGBT’s met een handicap en rond holebifoob en transfoob geweld

De Tweede Kamer in Nederland trekt extra geld uit om kwetsbare LGBTI’s te steunen en veiligheid te bevorderen. 

Het gaat bijvoorbeeld om bepaalde LGBT-senioren en LGBTI’s met een beperking.

Senioren

Zo nam de Kamer een voorstel aan van D66-Kamerlid Vera Bergkamp om steun te geven aan LGBT-senioren. Afgezien van de SGP stemden alle fracties vóór dit plan.

Dankzij de steun kan onder meer het Roze 50+-ambassadeursproject voor roze ouderen worden voortgezet. Ruim honderd enthousiaste Roze 50+ ambassadeurs komen op voor oudere LGBTI’s.

De inzet van de Roze 50+ ambassadeurs is belangrijk omdat een deel van de roze ouderen te maken krijgt met eenzaamheid of een gebrekkig mantelzorgnetwerk, bijvoorbeeld omdat ze geen kinderen hebben. Ook krijgen oudere LGBTI’s soms te maken met negatieve reacties in zorginstellingen en heeft het personeel in die instellingen vaak geen oog voor hun positie.

Zonder Stempel

De Kamer stemde ook voor een voorstel van de Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Antoinette Laan-Geselschap (VVD) om steun te geven aan LGBTI’s met een beperking. Ook voor dit voorstel was steun van alle Kamerfracties behalve de SGP.

Dankzij het voorstel kan het Zonder Stempel-project voortgezet. Het project ondersteunt LGBTI’s met een beperking en vraagt aandacht voor de groep, waardoor mensen er niet meer alleen voor staan. 

Zonder Stempel zorgt bijvoorbeeld voor ontmoetings-cafés en de landelijke Zonder Stempel Dag, waar LHBTI’s met een beperking elkaar kunnen ontmoeten. Ook ondersteunt Zonder Stempel ambassadeurskoppels, bestaande uit een persoon mét en een persoon zonder beperking, die de belangen van LGBTI’s met een beperking behartigen in bijvoorbeeld zorginstellingen.

Er zijn in Nederland circa 100.000 LGBTI’s met een beperking. Voor deze groep is het vaak lastig om voor hun gevoelens uit te komen. Daarnaast zitten ze vaak in een instelling waarbinnen weinig of geen rekening wordt gehouden met deze gevoelens. Begeleiders weten zich vaak niet goed raad met cliënten die LGBTI zijn. Zonder Stempel brengt daar verandering in.

Veiligheid

De Kamer stemde tenslotte voor een voorstel van D66-er Vera Bergkamp om extra geld vrij te maken voor de aanpak van holebifoof en transfoob geweld door gemeenten (parochies, red.). Alleen de PVV en de SGP stemden tegen dit voorstel.

COC Nederland pleit al lang voor meer maatregelen en geld om discriminatie en geweld tegen LGBTI’s en andere groepen aan te pakken. In Nederland krijgen ongeveer zeven op de tien LGBTI’s in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Jaarlijks worden er minder dan tien daders van LGBTI-discriminatie door de rechter veroordeeld.

Beeld: Wikipedia
Bron: COC Nederland

%d bloggers liken dit: